blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Harul n-are inceput | Cântâri | Cântări creştine

Harul n-are început | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Faptele Apostolilor 20: 32
32. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.

Harul n-are început - Cântarea Nr. 276
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Harul n-are început de Nicolae Moldoveanu.


Harul n-are început: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Harul n-are început

Cântări creştine
1. Harul n-are început şi nici sfârşit,
el e-n Dumnezeul Cel Nemărginit.
Când şi-ncepe haru-a lui lucrare,
el deschide-n cerul sfânt intrare!

Ref. Haru-a fost adus
prin Hristos Isus,
cu-adevăru-odată,
de la Sfântul Tată.
Preamărim Dumnezeirea
cu-nchinarea şi iubirea!

2. Harul n-are niciodată cer cu nori,
şi nu poartă-n sine teamă şi fiori.
Harul e lumină ne-nserată,
cu o dimineaţă, minunată.

3. Harul a venit întreg pe-acest pământ
împreună cu-adevărul cel ne-nfrânt.
Harul - numa-n har e mântuire,
Tată Sfânt, Ţi-aducem mulţumire!
 

(c) Cantari

facebook