Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Cantari | Cantari Creştine | Cantari de lauda si cantari duhovnicesti

Cantari | Cantari Creştine | Cantari de lauda si cantari duhovnicesti

Cantari | Cântări Creştine | Cântări de laudă | Cântări duhovniceşti

Comorile Harului | Nicolae Moldoveanu

- Am scris un articol despre: Cântări.de

- Am scris un articol despre: Cântări Creştine - Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântări Creştine.

- Cântări Creştine.

- Toate cântările site-ului - Cântări.de sunt Cântări | Cântări Creştine Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti muzica de Nicolae Moldoveanu, din cartea de cântări: Comorile Harului, Cântările Domnului, Cântările Harului şi Cântările Bibliei.

Cântări | Cântări Creştine Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti.

- Bannerul site-ului: Cantari | Cantari Crestine Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti.


- Promovare online a articolului: Cântări | Cântări Creştine Cântări de laudă si cântări duhovniceşti.

- Ne gasiţi şi pe Facebook.

Facebook


- Promovare online | Pentru mai multe detalii accesaţi linkul următor:

- Postează un mesaj sau scrie o impresie pe noua ta pagină Facebook.


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Epistola lui Pavel către Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5:19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5:13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Psalmul 32: 7
7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire.

Psalmul 69:30.
30. Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări, si prin laude Îl voi preamări.

Psalmul 100: 4
4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!

Psalmul 126: 2
2. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!“

Psalmul 126: 5
5. Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.

Întâia epistola a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Psalmul 47: 7
7. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cîntaţi o cântare înţeleaptă!

Psalmul 33: 3
3. Cîntaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!

Psalmul 40: 3
3. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.

Psalmul 96: 1
1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

Psalmul 98: 1
1. Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cari fuseseră răscumpăraţi de pe pămînt.

Psalmul 33:1.
1. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.

Psalmul 49: 4
4. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt însuflate, îmi încep cântarea în sunetul arfei.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor!

Psalmul 28: 7
7. Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Psalmul 68: 25
25. În frunte merg cântăreţii, apoi ceice cântă din instrumente, în mijlocul fetelor cari sună din timpane.

Psalmul 98: 5
5. Cântaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cântece din gură!

Psalmul 95: 2
2. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

Psalmul 119: 54
54. Orânduirile Tale sînt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.

Epistola lui Pavel către Galateni 2:20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11:26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreste să devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail, accesaţi linkul de mai jos.

Contact

Cântări de Sus - Cântarea Nr. 316
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 3.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.
- Contact editura: Fratele Iosif Lazăr. Tel mobil. 0748499902

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântări de Sus de Nicolae Moldoveanu.

Cântări de Sus: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cântări de Sus...

Cântări creştine
1. Cântări de Sus
cum n-a mai spus
cuvânt de om vreodată,
aş vrea să-ŢI cânt,
o Nume Sfânt şi Taină minunată.

Cântări ca Sus
pe lume nu-s,
căci cum să poată oare
cânta vreun grai,
ce numa-n rai,
se cântă-n Sărbătoare.

2. Cântări de Sus
am vrea Isus,
a noastre vieţi să-Ţi fie,
căci doar aşa
noi Ţi-am cânta,
o, slavă scumpă Ţie.

Cântări de Sus
doar Tu-ai adus,
Iubire-nomenită,
şi-n starea cea
de haruri grea
ni-e Taina-ngăduită.

3. Un cor ca Sus
ne fă Isus,
pe toţi din lumea-ntreagă,
pe veci un gând
să-Ţi fim cântând
cântarea cea mai dragă.

Isus, Isus,
în stări de Sus,
dorim din zare-nzare
să fim mereu,
spre Dumnezeu,
o veşnică cântare.


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari