blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Despre Trupul Tau, Isuse | Cântări | Cântări creştine

Despre Trupul Tău, Isuse | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Despre Trupul Tău, Isuse - Cântarea Nr. 22
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Despre Trupul Tău, Isuse de Nicolae Moldoveanu.


Despre Trupul Tău, Isuse: MP3 - Stereo.


Despre Trupul Tău, Isuse

Cântări creştine

1. Despre Trupul Tău, Isuse,
despre Tine vreau mereu,
să am corzile supuse,
ca să cânt cu tot ce-s eu!
Să Te cânt pe-un cer cu soare
în trăirea mea, deplin!
Să-nalţ adevărul mare
despre Trupul Tău divin!

2. Să se vadă UNITATEA,
care Tu ai spus-o clar,
şi-ai dat preţu-n plinătatea
jertfei Tale pe Calvar!
Trupul Tău e-n toate UNA,
căci din sfinţi e-alcătuit,
şi rămâne totdeauna
pe pământ şi-n cer unit!

3. Unitatea Ta preasfântă,
Trupul Tău, Isuse-acum,
Te înalţă, şi Te cântă,
şi Te-arată clar ca DRUM!
Despre Trupul Tău, Isuse,
despre Tine vreau cu foc,
să am corzile supuse
să Te cânt în orice loc!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook