blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cel mai frumos | Cântări | Cântări creştine

Cel mai frumos | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Cel mai frumos - Cântarea Nr. 249
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 2.
- Versificarea: I. Tudusciuc
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cel mai frumos de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.

Cel mai frumos: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cel mai frumos

Cântări creştine
1. Cel mai frumos, mai dulce cântec
din câte am aflat,
nu este altul ca acesta:
"Hristos a înviat!" (bis)
Căci El de Domnul ne vorbeşte,
de Cel ce ne-a iertat,
de-Acela ce-a murit pe cruce:
Hristos a înviat!

2. Şi înviind din morţi, cu slavă,
la ceruri S-a 'nălţat,
de-aceea noi Îi dăm mărire:
"Hristos a înviat!" (bis)
Noi toţi răspundem cu credinţă,
că El cu-adevărat,
ne va-nvia să fim cu Dânsul,
Hristos a înviat!
 

(c) Cantari

facebook