Comorile Harului | Nicolae Moldoveanu, compozitor, poet şi scriitor creştin

Comorile Harului

- Am scris un articol despre: Comorile Harului.

Comorile Harului

- Despre: Nicolae Moldoveanu | Compozitor, poet şi scriitor creştin, remarcat pentru cântări creştine pe care le-a compus, muzică creştină, duhovnicească.

- Cântările compuse de Nicolae Moldoveanu și volumele în care pot fi găsite în ordine alfabetică. În format .pdf.

Compozitor Nicolae Moldoveanu a compus muzică creştină şi cântări:

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Psalmul 9: 1
1. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui.

Epistola sobornicească a lui Iacov 1: 17
17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorându-se dela Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

- Comorile Harului: Accesaţi cântarea de exemplu:

- Cântări mereu Tu îmi cobori - Cântarea Nr. 61
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 16.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

Adorare si iubire - Cântarea Nr. 150
din cartea de cântari: Cântarile Harului volumul 13.
- Cantari crestine versuri si muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Lucrări: Autor | Nicolae Moldoveanu. - Până la finele anului - 2011
- Cărţi tiparite - Meditaţii la Noul Testament - verset cu verset.
- 1. Hristos - Adevărul (Evanghelia după Matei) - volume: 3.
- 2. Hristos - Mântuitorul (Evanghelia după Luca) - volume: 3.
- 3. Hristos - Cuvântul (Evanghelia după Ioan) - volume: 3.
- 4. Hristos - Lucrarea (Faptele Apostolilor) - volume: 3.
- 5. Hristos - Îndrepăţirea (Epistola lui Pavel către Romani) - volume: 1.
- 6. Hristos - Crucea (Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni) - volume: 1.
- 7. Hristos - Mângâierea (A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni) - volume: 1.
- 8. Hristos - Harul (Epistola lui Pavel către Galateni) - volume: 1.
- 9. Hristos - Răscumpărarea (Epistola lui Pavel către Efeseni) - volume: 1.
- 10. Hristos - Neprihănirea (Epistola lui Pavel către Filipeni) - volume: 1.
- 11. Hristos - Taina (Epistola lui Pavel către Coloseni) - volume: 1.
- 12. Hristos - Nădejdea (Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni) - volume: 1.
- 13. Hristos - Făgăduinţa (A doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni) - volume: 1.
- 14. Hristos - Mijlocitorul (Epistola întâia a lui Pavel către Timotei) - volume: 1.
- 15. Hristos - Răsplătirea (Epistola a doua a lui Pavel către Timotei) - volume: 1.
- 16. Hristos - Mântuirea (Epistola lui Pavel către Tit) - volume: 1.
- 17. Hristos - Părtăşia (Epistola lui Pavel către Filimon) - volume: 1.
- 18. Hristos - Marele Preot (Epistola lui Pavel către Evrei) - volume: 1.
- 19. Hristos - Trăirea (Epistola Sobornicească a lui Iacov) - volume: 1.
- 20. Hristos - Pilda (Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru) - volume: 1.
- 21. Hristos - Cunoaşterea (A doua epistolă Sobornicească a lui Petru) - volume: 1.
- 22. Hristos - Dragostea (Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan) - volume: 1.
- 23. Hristos - Mărturisirea (A doua epistolă Sobornicească a lui Ioan şi a treia Ioan) - volume: 1.
- 24. Hristos - Judecata (Epistola Sobornicească a lui Iuda) - volume: 1.
- 25. Hristos - Descoperirea (Apocalipsa lui Ioan) - volume: 1.

- La Vechiul Testament -
- 26. Rut (Meditaţii scurte: "Telegrame duhovniceşti") - volume: 1.
- 27. Obadia (Meditaţii scurte: "Telegrame duhovniceşti") - volume: 1.

- Alte scrieri -

- 28. Dicţiunar Biblic de nume proprii - ed. a doua
- Prima ediţie sub pseudonimul Stâncă Nicoară)
- 29. Cercetaţi Scrpturile (Scurte lecţiuni biblice, - volume: 1.

- Revizuit şi completat - ediţia a doua).

- 30. Perle Duhovniceşti (Cugetări culese din scrierile
lui Richard Wurmbrand)
- 31. Comori Dezgropate (6500 cugetări culese de la
vechii scriitori începând cu sec. I până în sec. al VIII-lea) - volume: 1.
- 32. Căutaţi în Biblie 2510 întrebări şi răspunsuri - volume: 1.
- 33. Picuri din apa vieţii (5328 cugetări personale) - volume: 1.
- 34. Oxigen duhovnicesc (Cugetări despre rugăciune) - volume: 1.
- 35. Boabe de Adevăr (Culegeri din scrierile lui Ioan Marini) - volume: 1.
- 36. Raze de Har (Culegeri din scrierile lui Iosif Trifa) - volume: 1.
- 37. Cântarea şi viaţa (Cugetări despre muzică) - volume: 1.
- 38. Adevăr istoric (Documente şi date din Istoria Bisericii) - volume: 1.

- Cântări cu note -

- 39. Cântările Domnului (400 cântări cu note) compuse între
anii 1939 - 1959 (anul arestări autorului) - volume: 1.
- 40. Cântările Domnului (365 cântări cu note) compuse între
anii 1939 - 1959 (anul arestări autorului) - volume: 1.

- Cântările Harului, Cântările Psalmilor, Cântările Bibliei,
Cântări pentru copii, Cântările Zorilor, Cântările Iubirii,
De dragul lui Isus, Cântările Mângâierii, Cântările Laudelor,
Cântările Aşteptării, Cântările Bisericii, Cântările Închinării,
Cântările Credinţei, Cântările Luminii, Geistliche Lieder,

- În curs de apariţie - la data - anului: 2011 -

- Meditaţii Biblice de fiecare dimineaţă -

- Sunt descrise la linkul: Cântările Harului.

- Epistola lui Pavel către Galateni 2: 20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26: 28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreşte să devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

blessnarcisiancu@gmail.com