Cântările Harului | Comorile Harului | Cântări | Nicolae Moldoveanu

Compozitor, poet şi scriitor creştin

- Am scris un articol despre: Cântările Harului.

Cantarile Harului

- Am scris un articol despre: Comorile Harului.

Comorile Harului

- Despre: Cântările Harului | Comorile Harului | Cântări | Nicolae Moldoveanu | Compozitor, poet şi scriitor creştin, Toate cântările compuse de Nicolae Moldoveanu, muzică creştină.

- Cântările compuse de Nicolae Moldoveanu și volumele în care pot fi găsite în ordine alfabetică. În format .pdf.

Compozitor Nicolae Moldoveanu a compus muzică creştină şi cântări:

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
- Cântările Harului: Accesaţi cântarea de exemplu :

- Pagina principală - Cântări de Sus: Muzică creştină MP3 - Resurse crestine.

Harul Domnului Isus - Cântarea Nr. 40
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 8.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Lucrări: Autor | Nicolae Moldoveanu. - Până la finele anului - 2011

- 41. Cântările Harului vol. 1 (361 cântări cu note) - volume: 1.
- 42. Cântările Harului vol. 2 (370 cântări cu note) - volume: 1.
- 43. Cântările Harului vol. 3 (390 cântări cu note) - volume: 1.
- 44. Cântările Harului vol. 4 (401 cântări cu note) - volume: 1.
- 45. Cântările Harului vol. 5 (390 cântări cu note) - volume: 1.
- 46. Cântările Harului vol. 6 (394 cântări cu note) - volume: 1.
- 47. Cântările Harului vol. 7 (403 cântări cu note) - volume: 1.
- 48. Cântările Harului vol. 8 (403 cântări cu note) - volume: 1.
- 49. Cântările Harului vol. 9 (402 cântări cu note) - volume: 1.
- 50. Cântările Harului vol. 10 (402 cântări cu note) - volume: 1.
- 51. Cântările Harului vol. 11 (402 cântări cu note) - volume: 1.
- 52. Cântările Harului vol. 12 (402 cântări cu note) - volume: 1.
- 53. Cântările Harului vol. 13 (403 cântări cu note) - volume: 1.
- 54. Cântările Harului vol. 14 (410 cântări cu note) - volume: 1.
- 55. Cântările Harului vol. 15 (410 cântări cu note) - volume: 1.
- 56. Cântările Harului vol. 16 (412 cântări cu note) - volume: 1.
- 57. Cântările Harului vol. 17 (412 cântări cu note) - volume: 1.
- 58. Cântările Harului vol. 18 (153 cântări cu note) - volume: 1.
- 59. Cântările Harului (700 cântări | 4 voci, selecţie din C.H. 1-8) - volume: 1.

- 60. Cântările Psalmilor (versif. T. D.) cu note, arm. pe 4 voci. - volume: 1.
- 61. Cântările Bibliei (versif. T. D.) cu note, arm. pe 4 voci. - volume: 1.
- 62. Cântări pentru copii (280 cântări pt. copii, cu note) - volume: 1.
- 63. Cântările Zorilor (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 64. Cântările Iubirii (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 65. De dragul lui Isus (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 66. Cântările Mângâierii (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 67. Cântările Laudelor (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 68. Cântările Aşteptării (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 69. Cântările Bisericii (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 70. Cântările Închinării (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 71. Cântările Credinţei (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 72. Cântările Luminii (poezii-cântări, fară note) - volume: 1.
- 73. Geistiche Lieder (Cântări duhovniceşti) Trad. liberă în
proză din l. germană de Arthur Martini. Versificarea în l. romană
şi adaptarea muzicală - Nicolae Moldoveanu) - volume: 1.

- În curs de apariţie - la data - anului: 2011 -

- 1. Genesa (Facerea) "Telegrame duhovniceşti" scurte med. la fiecare verset - volume: 1.
- 2. Exodul (Ieşirea) - scurte med. la fiecare verset - volume: 1.
- 3. Lexicon Biblic - volume: 1.
- 4. Istorioare - volume: 1.
- 5. Mărgăritare Adunate (Proverbe de la scriitori creştini şi
de la diferiţi înţelepţi) - volume: 1.
- 6. Sclipiri Biblice (Însemnări personale din cercetarea Scrpturii) - volume: 1.
- 7. Scântei de Adevăr (Proverbe din înţelepciunea popoarelor) - volume: 1.
- 8. Fărămituri din Pâinea Vieţii (Med. duhovniceşti săptămânale la
Cuvântul lui Dumnezeu, 1975 - 1996) - volume: 1.
- Poezii (cântări, texte personale - au şi note muzicale)
- 9. Cântările Sărbătorii - volume: 1.
- 10. Cântările Domnului - volume: 1.
- 11. Cântările Adevărului - volume: 1.
- 12. Cântările Mulţumirii - volume: 1.
- 13. Cântările Mântuirii - volume: 1.
- Cântări (Cu note muzicale) - 14. Cântările Harului - traducere în | germană (selecţiuni) - volume: 1.

- Mediaţi Biblice de fiecare dimineaţă -

- Volumele sunt pe ani şifiecare volum conţine aprox. 500 pagini -
1957, 1958, 1959 (numai 4 luni), 1964 (numai 6 luni), 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2007 (anul 2007 până în luna iulie când autorul a plecat la Domnul Isus).

Epistola lui Pavel către Galateni 2: 20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26: 28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreşte să devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

blessnarcisiancu@gmail.com