Cântări de Nicolae Moldoveanu | Psalmi | Cântări de laudă şi cantări duhovniceşti

Cântări Creştine

- Articol despre: Cântări Creştine - Muzica de Nicolae Moldoveanu: Cântări.de

A

https://www.youtube.com/watch?v=v3vYfuN2O4Y

Acolo pe Golgota - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Ujcmqf3w0Vg

Adevăratul cântec - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=GFDXL9QuV5s

Compozitor: Nicolae Moldoveanu
Adevarule, lauda Ţie

Cântarea 2 - Cântările Harului vol. 9

---

https://www.youtube.com/watch?v=Xh9g6Wh7sWE

Ajută-mă să-mi curăț, Doamne - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=IEblaKwogtU

Alearga, mai alearga - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=COXIb3P48ik&t=15s

A lui Dumnezeu să fie - Nicolae Moldoveanu

Efeseni 3:3-6
3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte.
4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,
5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.
6. Că adică Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur
trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
Romani 16:25-27
25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, - potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,
26. dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui vecinic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, -
27. a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

---

https://www.youtube.com/watch?v=bL4Mt8iPDIQ

A mea singura nadejde - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=PEiaOs2CxJQ

Așa sunt cei născuți din nou - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 194 - vol.8 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=20rWvNcJIFE&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=5

Ascunde-te in adevar - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=9X9Qijef130

Așa-nvățăm de la Isus - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 168 - vol.6 (Cantarile Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=2oUNwAFFLhM

A Ta e biruința - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 48 - vol.8 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=wtvwN9hxaC4

A Ta măsura dreaptă - Nicolae Moldoveanu

B

https://www.youtube.com/watch?v=J16ycQAmzM0

Binecuvântat să fii - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=9gs4jDhwenY&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=7

Binecuvintat fii şi-nalţat - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=pelxyzNB9HM&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=8

Biruinta-n incercare Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Zf90zPe15B0

Biserica tot timpul - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 297 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=R1aQMlEiTQs

Bunătatea Ta-i eternă - Nicolae Moldoveanu

Bunătatea Ta-i eternă,
Doamne, Dumnezeul meu
Ea mi-e cea mai dulce pernă
De odihnă când mi-e greu
Ea mă scapă de povară
Când mi-e cugetu-apăsat
Şi mă uşurează iară
(:Ca să-alerg mai avântat:)
(:Bunătatea Ta:)

2. Bunătatea Ta mă-ndeamnă
Grabnic să mă pocăiesc
Ca să ştiu mai mult ce-nseamnă
Răul care-l săvârşesc
Ea mă-ndreaptă înspre cruce
Spre Isus cel răstignit
Să-nţeleg că El aduce
(:Pace-n duhul meu trudit:)
(:Bunătatea Ta:)

3. Bunătatea Ta-mi găteşte
Un preadulce viitor
Căci ea zilnic se-nnoieşte
Şi când urc şi când cobor
Laudă şi închinare
Pentru bunătatea Ta
Îţi aduc cu înflăcărare
(:Doamne-acum şi-n veac aşa:)
(:Bunătatea Ta:)

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 395 - vol. 7 (Cântările Harului)

C

https://www.youtube.com/watch?v=mP0Q5zlVqE0

Ca Pâine a Vieţii | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=xixLzoLSUs8&t=40s

Ca astăzi să putem cânta - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=SEgIOeo2rrA

Ca să ne-aduni în Tine - Nicolae Moldoveanu

Ioan 11:52
52. Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.

---

https://www.youtube.com/watch?v=ustyiLzj-BI

Ca să te cânt Isuse - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=8wIvYE4uqbI&t=78s

Ca fulgerul pe nori - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=X_b4cJ07yc4

Ca Trup al lui Hristos - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 177 - vol.9 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=se3exrGMgrY

Caut ajutor la Tine

Caut ajutor la Tine
Cântările Harului vol 17
Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=VgxvJ5GcdQ8

Când azi în fața ta

Text: Traian Dorz
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 316 - vol.5 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=k_PTBsaG08M

Când spun Isus - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 2:10

---

https://www.youtube.com/watch?v=Q8rko6JtmU4

Când Isuse vei veni - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 221 - vol.7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=SbZOYJIX67k

Când tu priveşti - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 37 - vol. 9 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=kiihTjl2qTs

Când plăcere-avem de rugăciune - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=JfVGoTUltcM

Când privesc spre cerul Tău - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=0969q5_HFBY&t=29s

Când spre ceruri - Nicolae Moldoveanu
---

https://www.youtube.com/watch?v=JWkvDRFOucU

Când te cheamă Domnul

Text, melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 201 - vol. 3 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=A2Dzhw1SsMo

Cânta-voi Domnului mărire - Nicolae Moldoveanu

1. Cânta-voi Domnului mărire,
cânta-voi Lui, cânta-voi Lui,
pentru deplina mântuire,
cânta-voi Lui, cânta-voi Lui!
A mea cântare,
în sărbătoare,
o voi 'nălţa mereu spre slava Domnului,
cânta-voi Numele Său mare,
cânta-voi Lui, cânta-voi Lui!

2. Cânta-voi dragostea divină,
o voi cânta, o voi cânta,
căci mi-a adus a ei lumină,
o voi cânta, o voi cânta!
Cu stăruinţă
şi cu credinţă,
iubirea-n cântec pururea o voi'nălţa,
cântarea ei e biruinţă,
o voi cânta, o voi cânta!

3. Cânta-voi Jertfa preasfinţită,
o voi cânta, o voi cânta,
prin ea mi-e viaţa-ndreptăţită,
o voi cânta, o voi cânta!
A mea-nfiere
şi mângâiere
mi-a câştigat-o Domnul sus pe Golgota,
cânta-voi marea Lui putere,
o voi cânta, o voi cânta!

---

https://www.youtube.com/watch?v=yvEK_4TNWdY&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=23

Cint cu-avint - N Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=n3Wmit7w_kA

Cântarea cea mai minunată - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=8XhED12XYAY

Ce dor frumos | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=MNKZb6LYoIg

Ce bogat, ce bogat este harul | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=fFfDXPlqBVU

Ce frumos şi sfant - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie: Nicolae Moldoveanu
Interpretare: familia Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=YVfRxufxHrs

Cei ce-au mers - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=MMK4epea0us

Cei născuți din nou - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=E2EO7euckRg&t=90s

Ce cruce grea - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=cd2oa4fhQFE

Celui flămând - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=XEPO2tYYiQU

Cinstesc Numele Tău, Isuse - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 205 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=B2J-wZf__yc

Credinta dreapta - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=WTiBxLYF7w4

Compozitor: Nicolae Moldoveanu Crucea-mi este calea
Cantarea nr. 196 - vol.6 (Cantarile Harului)

Luca 9:23
23. Apoi a zis tuturor: „Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

---

https://www.youtube.com/watch?v=hs4hnP00kqk

Crucea-i ascultarea Domnului Isus - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=hs4hnP00kqk

Crucea-i ascultarea

Autor: Traian Dorz, Compozitor: Nicolae Moldoveanu - Cantarea nr. 315 - Cantarile Harului vol.1


---

https://www.youtube.com/watch?v=KOLOFhJbF8U&t=21s

Cu cântul și cu adevărul - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=viIIzR_zY0Y

Cu dor aștept măreața zi - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=v1REDu8j5nM

Cu dor aştept - Nicolae Moldoveanu

---
https://www.youtube.com/watch?v=9oj_8f7V2Zk

”Cu Domnul să mergem nainte” - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=JWEKpibidV4

Cu duhul în credință - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=kpB0-0kuu4A

Cu Dumnezeu in fiecare zi - Nicolae Moldoveanu

Text: Costache Ioanid
Melodie: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 93 - vol. 6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=v1REDu8j5nM

Cu dor astept - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Ll-J_QYeu6Q

Cu nădejdea de sus - Nicolae Moldoveanu

Cantarile Harului vol.7/ 255

---

https://www.youtube.com/watch?v=Ll-J_QYeu6Q

Cu nadejdea de sus - Nicolae Moldoveanu

Cantarile Harului vol.7/ 255


---

https://www.youtube.com/watch?v=1XeTMstbPio

Cu har și cu lumină - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=DAuxDAqXRUs

Cu Tine la o parte

---

https://www.youtube.com/watch?v=Edg7BJrxqVg

Cuvântul meu să semene viață - Nicolae Moldoveanu

---

D

https://www.youtube.com/watch?v=K2DDSy8HYKo
Daca ramaneti in Mine - Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 375 - vol.7 (Cantarile Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=YV4a6oVP6zQ
Dac-avem viată si lumină - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 227 - vol. 6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=90ctI9g1-Ac&t=50s

Dă-mi plăcere totdeauna - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 47 - vol. 8 (Cântările Hărului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=cBYc0C-wC6A

De ai lumina-n tine - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie ş interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 261 - vol.7 (Cantarile Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=He6QDYmQwXc

Deși cuvintele - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 146 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=zxOnRb38VSA

Din Casa Domnului - Nicolae Moldoveanu

Psalmul 118:26
26. Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului!
Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 253 - vol.8 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=VIICA0DoeAo

Din cer din locuri sfinte - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=S5UeDDkTfnA

Din El, prin El şi pentru El - Romani 11:36
- Nicolae Moldoveanu - Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=KVdec36vVI4

Din iubirea Ta cereasca - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Xoo_wHtJmww

Din orice parte Te-aş privi - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 265 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=ZTbMw5FQmbc

Din Tine am venit, Iubire - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie: Nicolae Moldoveanu
Interpretare: Familia Moldoveanu
Cantarea nr. 278 - vol. 3 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=57F3dG6RdjQ

Doamne, Tu mi-ai dat credinta - N Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=uHcUX-cwL24

Doamne, Tu m-ai rânduit - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=yAWieFw_HvY

Doamne ce comori nespuse - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 113 - vol.10 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=lK8QlJ4QH3Y&t=46s

Doamne-ntinde-Ţi totdeauna - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=57F3dG6RdjQ Doamne, Tu mi-ai dat credinta - Nicolae Moldoveanu ---

https://www.youtube.com/watch?v=8czGMD6osGE

Drumul crucii - Nicolae Moldoveanu
Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 327 - vol. 7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=kCt_xQe1SoE

Domnul meu, Isus Hristos

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 234 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=1picio1-H3Y

Dulce-i viața-n ascultare - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=YYHj_TS_Do4

Dumnezeul Harului - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 168 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=0Nu4UufrqHc

Dumnezeul laudei mele - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 263 - vol.6 (Cântările Harului)
---

https://www.youtube.com/watch?v=H3djSDMHbVY

Dumnezeul veşniciei - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=BWAG909lnzk

De n-ai fi Tu

Cantarea nr. 107 - vol.5 (Cantarile Harului) - Autor: Traian Dorz, Compozitor: Nicolae Moldoveanu

---

E

https://www.youtube.com/watch?v=lHlG_OHs4II

E-atat de bine - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=8dAu9ONV-mg

E frumos - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=ZQQYyn8sp9U

Eu sunt Domnul - Nicolae Moldoveanu

Isaia 43:11
11. Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este nici un Mântuitor!

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 243 - vol.5 (Cântările Harului)

---

Efeseni 1:22
22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

---

Apocalipsa 12:11
11. Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor...

---

https://www.youtube.com/watch?v=t_UYCs5gseQ

Eu vin cu rugăciune - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 64 - vol.10 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=t_UYCs5gseQ

Eu vin cu rugăciune - Nicolae Moldoveanu

---
https://www.youtube.com/watch?v=NtMoHHRyrJA

Exista Dumnezeu
Text: Costache Ioanid
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 235 - vol. 5 (Cântările Harului)

---

F

https://www.youtube.com/watch?v=5GJkV4eVb6g

Fă-mă să-nţeleg - Nicolae Moldoveanu
Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 197 - vol.5 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=2ztckY29kLk

Fă-mă sa-nţeleg Isuse - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 284 - vol. 7 (Cântările Harului)
---

https://www.youtube.com/watch?v=5JxgmXDUB3U

Fericirea mea, Isuse - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=iB65b6OLlSc

Fii simplu - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 189 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=Bwivupxbe8g

Frate drag - Nicolae Moldoveanu

Text: Costache Ioanid
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 343 - vol.4 (Cântările Harului)

G

https://www.youtube.com/watch?v=S52_yX_6sfE&t=14s

Golgota, Golgota - Nicolae Moldoveanu

Golgota, Golgota, o, loc minunat,
mai 'nalt decât munţii, mai sfânt, mai curat.
Pe tine urcat-a smerit şi supus,
cu crucea în spate Preablândul Isus.

Pe tine, Golgota, viaţa Și-a dat,
pe noi să ne scape de greul păcat.
Şi Preţul cel mare ce El L-a plătit,
ne-a dat împăcarea cu Tatăl slăvit.

Golgota, Golgota, ce har ţi-a fost dat.
Pe culmea ta Domnul ne-a răscumpărat.
Veniţi toţi pierduţii, salvarea-i la ea.
Izvorul iertării e-n veci Golgota!

---

H

https://www.youtube.com/watch?v=XGkR9VHZ2HE

Harul m-a atins - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=UEXOFEThK3k

Harul Meu de Nicolae Moldoveanu - Cantarea nr. 240 - vol.10 (Cantarile Harului)

2 Corinteni 12:9
9. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este
făcută desăvîrşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele,

pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine.
---

https://www.youtube.com/watch?v=Ap0d3ic0_I0

Hristos a înviat din morţi | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

I

https://www.youtube.com/watch?v=5KdjB86u50o

Iarta-ma - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 328 - vol. 6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=2xJ4UTV1mYg

Iată Domnu-i chiar la uși - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=8kZlvhQgXGU

Încă-o laudă spre Tine Dumnezeul meu - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=ZaasirLvne8

Incredintează-mă Isuse - Nicolae Moldoveanu

Luca 24,26-34
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?”
27. Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
28. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe.
29. Dar ei au stăruit de El, şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară, şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.
30. Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o, şi le-a dat-o.
31. Atunci li s-au deschis ochii, şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.
32. Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe
drum, şi ne deschidea Scripturile?”
33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim, şi au găsit pe cei
unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc,
34. şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat, şi S-a arătat lui Simon.”

---

https://www.youtube.com/watch?v=ymNpaGYPPcY

In bunatatea Ta - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=D_B77K7mbio

În iubirea Ta - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=7UoFlz80_VAbr

În leagănul iubirii mele - Nicolae Moldoveanubr

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 285 - vol.9 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=e1y5Dj-gNKI&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=61

În nimeni nu e - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=jGrWYB8HS0M

În Tine-s fără vină - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=PnTbWJ7jy5o

În Tine am rascumpararea - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=0O_1bD8Drhw

Începutul mântuirii - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 261 - vol.5 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=5k8h4zssQsQ&t=73s

În genunchi la rugăciune - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=PnTbWJ7jy5o

In Tine am rascumpararea - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 291 - vol.8 (Cântările Harului)

Efeseni 1:7
7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor,
după bogăţiile harului Său,

---

https://www.youtube.com/watch?v=h-_LY5EYdeI

Înnoieşte-mi credinţa | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=e1y5Dj-gNKI&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=61

In nimeni nu e - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=IggDjcgzxRc

Intra-n templul vietii mele - Nicolae Moldoveanu

Habacuc 2:20
20. Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!

---

https://www.youtube.com/watch?v=b9-dx-cPII0

Învaţă-mă s-ascult Cuvântul | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

Psalmul 119,36

----

https://www.youtube.com/watch?v=Vs5PYvMdtuY

Învaţă-mă să faptuiesc (Voia Ta) - Nicolae Moldoveanu
Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 394 - vol.8 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=NCjsoN1UH-0

Isus, Isus, o, Nume scump - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 59 - vol.2 (Cântările Domnului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=Is3X8AFKYCQ

Isus e cel mai scump - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=V5T7lM-6RJU&t=63s

Isus, Lucrarea Ta divină - Nicolae Moldoveanu

Apocalipsa 19:13-14,16
13. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”
14. Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat.
16. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”

---

https://www.youtube.com/watch?v=N2HhxPx-d70

Isus, Mântuitorul nostru - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=ZTyW9MqgGV4

Isus pe cruce S-a jertfit | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului 3

Cântările Harului 3
cântarea nr. 258

---

https://www.youtube.com/watch?v=AX66lcEULjQ

Isuse, când Îți rostesc Numele - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=KDdjyKreUEc

Isuse, dintre toti, Te-aleg mereu - Nicolae Moldoveanu

Luca 10:42
42. dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales partea cea bună,
care nu i se va lua.”

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=3bZkFD8Xlj4

Isuse, Doamne, Tu-ai venit - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=jQmOWPSLGeg&t=1s

Isuse, Numele Tău sfânt | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=V5T7lM-6RJU

Isus, Lucrarea Ta divină - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 237 - vol.7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=ru2gijCXd_I

Isuse, prin Tine - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=wPrtssnt0xo

Isuse - Sărbătoare plină - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=EOSQmSX53fw

Izvorâtă din iubire - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 196 - vol.8 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=8pf1bJBv44Y&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=70

Iubirea Ta nemarginita - N Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=pVmqSxRU5I8

Izvorul mântuirii mele | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului ---

J

https://www.youtube.com/watch?v=58zmJEZUYww

Jertfa de pe cruce | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului 3

---

K

L

https://www.youtube.com/watch?v=oAqIT3jO9b0

La umbra aripilor Tale - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=t2LKbG1cj7E

Laudă reinoită - Nicolae Moldoveanu

1. Laudă reînnoită,
Doamne-Ţi cânt şi-Ţi cânt,
c-o iubire ne-mpărţită
şi c-un dor mai sfânt!

Ref. Pentru harul Tău,
pentru jertfa Ta,
pentru tot ce-mi eşti Tu veşnic,
Doamne-Ţi cânt şi-Ţi voi cânta!
Pentru harul Tău,
pentru jertfa Ta,
Doamne-Ţi cânt şi-Ţi voi cânta!

2. Laudă înflăcărată
pururi vreau să-Ţi cresc,
azi şi-n veşnicia toată,
Tatăl meu Ceresc!

3. Laudă în cânturi sfinte,
c-un avânt crescând,
Îţi aduc, Etern Părinte,
harul Tău-nălţând!

4. Laudă şi mulţumire
să m-ajuţi să pot
să-Ţi aduc fără oprire,
Doamne, peste tot!

---

https://www.youtube.com/watch?v=-fFZvNPjfDQ

La Altarul Tău de Jertfă - Nicolae Moldoveanu

Psalmul 43:4
4. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,
la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria şi veselia mea, şi Te voi lăuda cu arfa,

---

https://www.youtube.com/watch?v=AuUtqWe78j0

Lipeşte-mi, Doamne, sufletul - Nicolae Moldoveanu

Text: Costache Ioanid
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 177 - vol. 2 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=C_W3g38Jk7U

Lumina spune - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=-aVZoyc2IS8

Luminat de adevăr şi iubire - Nicolae Moldoveanu

M

https://www.youtube.com/watch?v=ZizLvFdH2HA&t=198s

Mă poartă-n carul Tău de biruinţă Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=RoALcJ3V81w

M-ai chemat să fiu cu Tine - Nicolae Moldoveanu

1 Corinteni 3:1
1. Cît despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti,
ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Hristos.

---

https://www.youtube.com/watch?v=ZdUpg9eRjpQ

Mai frumos ca Adevarul - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 176 - vol. 6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=p_Kl3VL5Qh0

Mai treaza ţine-mi - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=sDA8wUliWN4

Mai trebuitor ca pâinea - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=p_Kl3VL5Qh0

Mai treaza ţine-mi - N Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=-0IW_lGFiU0&t=52s

Mărire Ți-aducem - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=ZizLvFdH2HA

Mă poartă-n carul Tău de biruinţă | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=IBLlbA9ACdM

Mă țin strâns de Tine - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 292 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=-0IW_lGFiU0

Mărire Ți-aducem - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=CVXS2LDW3xI

Mereu privirea mi-o îndrept - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=BjY3IstWNGI

Miel prea blând - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 21 - vol.7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=eUrG9AuvbG4

Minuni sunt toate - Nicolae Moldoveanu

Text: Traian Dorz
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 89 - vol.5 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=ctXApj4iFXg

Multumesc şi Te laud - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 105 - vol. 8 (Cântările Harului)

N

https://www.youtube.com/watch?v=jm5MYMPaMZE

Necontenita slava - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=sEDIM-MVgPk

Ne este dat - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=hDhlG6fNxrM&t=82s

Nimenea nu-ți poate - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=4qS2p3n_PfU

Nimic nu sunt - Nicolae Moldoveanu

Text: Costache Ioanid
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 102 - vol. 2 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=ShXCxB86QZ4&t=53s

Noua naştere de Sus - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 171 - vol. 6 (Cântările Hărului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=N8iF71Fan6U

Noi avem acolo-n cer - Nicolae Moldoveanu

Text: Costache Ioanid
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 236 - vol.5 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=VqR-UoPwlH4

Nu numai să vorbesc de Tine - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=lNR-UnYsGpw

Numai harul - Nicolae Moldoveanu

---

´ https://www.youtube.com/watch?v=IqjeaA6mVKc

Numai Mireasa Ta - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 181 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=I92-CFPoMyA

Numai Tu-mi ridici puterea - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Ur6hkOLUdiU

Nu-mi este-ngaduit - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 149 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=GkiEYnuMaWI

Nu te teme crede | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului 3

---

https://www.youtube.com/watch?v=6FSOQRP9bQA
Nu vă temeți | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului 3

---

https://www.youtube.com/watch?v=F9_E4KO-VaE

Nu voia mea - Nicolae Moldoveanu

Cântarea nr. 34 - vol. 6 Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=boVYA4EUEec

Nu voi uita - Nicolae Moldoveanu

Ps 103:1-5
1. Binecuvintează, suflete, pe Domnul,
şi tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfânt!
2. Binecuvintează, suflete, pe Domnul,
şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
3. El îţi iartă toate fărădelegile tale
El îţi vindecă toate boalele tale;
4. El îţi izbăveşte viaţa din groapă,
El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5. El îţi satură de bunătăţi bătrîneţa,
şi te face să întinereşti iarăş ca vulturul.

O

https://www.youtube.com/watch?v=JkR3Z53-P2g

Ochii Tăi, văd totul

---

https://www.youtube.com/watch?v=JZgJrce3czk - Introducere

O, creste-mi iubirea - Nicolae Moldoveanu

Text: Traian Dorz
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 355 - vol. 1 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=vUozED8fGk4

O pricină de laudă - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 171 - vol.10 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=PE1xTaTwXk4

O primăvară fericită | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

1. O primăvară fericită-n orice zi,
trăiesc prin Cel ce pentru mine se jertfi.
Iubirea Lui mi-e soare fără de apus,
iar sfântul Lui Cuvânt mă mângâie nespus.

Ref. Frumoasă e credinţa vie în iubire,
ea dă sfinţire,
şi fericire.
Izvorul veşnic de lumină în trăire
e Domnul slavei, Domnul meu iubit Isus.

2. O sărbătoare liniştită am mereu,
de când Isus e şi Mântuitorul meu.
Puterea Lui îmi dă puteri să biruiesc,
şi haruri noi, prin El, în mine înfloresc.

3. O tinereţe nesfârşită Tu mi-ai dat,
Isuse când prin cruce m-ai răscumpărat.
În viitorul cel măreţ trăiesc de-acum,
căci Tu-mi eşti viaţa şi-ocrotirea mea pe drum.

---

https://www.youtube.com/watch?v=EDv2A5CHhLk

O, slavă, slavă Tie - Nicolae Moldoveanu

1. Slavă, slavă, slavă, slavă, Ţie,
Dumnezeu şi Tatăl nostru sfânt,
căci Tu ne-ai iubit
şi ne-ai mântuit,
dând pe Fiul Tău pe pământ!

Ref. Toate-Ţi cântă, Doamne, slavă, Ţie,
toţi acei iertaţi prin Isus.
Noi Te vom slăvi, slăvi-n vecie,
pentru harul veşnic ce-ai adus!

2. Slavă, slavă, slavă, slavă, Ţie,
noi cântând Ţi-aducem nencetat.
Căci din Tine-avem
harul să putem
duce-un trai plăcut şi curat.

3. Slavă, slavă, slavă, slavă, Ţie, Dumnezeu şi Tatăl nostru bun căci vei fi-n vecii, har şi bucurii celor ce cu drag Tată-Ţi spun.

---

https://www.youtube.com/watch?v=HSZGJfoJHa8

O, vino, vino, Isuse dulce - Nicolae Moldoveanu

Ap. 22:20
20. Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!

Cantarile Harului volumul 6 - Cântarea nr. 223

---

https://www.youtube.com/watch?v=cao0epeItWc

O, cat de mult - Nicolae Moldoveanu

Text: Prelucrare Traian Dorz
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 105 - vol. 2 (Cântările Domnului)

---

P

https://www.youtube.com/watch?v=AZpBxmcwJ6A

Păcatul nostru-a fost plătit - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 136 - vol.9 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=vDmAYeaCOyg

Pe calea nouă - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=yj7Pkm1V1F4&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=102

Pe harfa inimii - N Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=jCfpcuv6uRo

Pentru Tine, scump Isuse - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 115 - vol. 2 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=Qzrr5lOJjfE

Pentru toate, Doamne, Ție - Nicolae Moldoveanu
Cântarea nr. 50 - vol.10 Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=dwDzF0WOAFo

Pe cei smeriti - Nicolae Moldoveanu

Psalmul 104:10
10. Tu faci să ţîşnească izvoarele în văi, şi ele curg printre munţi.

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 191 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=HabjzKLiFA0

Preamărit fii Tu - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=01c4lfHF6Ak

Preaslăvite Creator | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=N6L_mys_et0

Pregateşte-mi Tu, Isuse - Nicolae Moldoveanu

Psalmul 119:16
16. Ascultă-mă, Doamne, căci sînt robul Tău:
robul Tău, fiul roabei Tale, şi Tu mi-ai desfăcut legăturile

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 186 - vol. 7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=2am-uTteCmQ

Prezenta Ta - Nicolae Moldoveanu

Text: Traian Dorz
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 142 - vol.4 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=FANUscUDdkc Prin ascultarea de-adevar - Nicolae Moldoveanu Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 319- vol.7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=HPmf80cn9Ug

Prin credință știm - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=PnNdZ7xpL8Q

Prin Har, prin credință | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=tnpshUEVaIc

Prin har, Tu, Doamne - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 137 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=wqj2Ds3p1CY

Prin Hristos deosebim - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 226 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=uaYNoAraWtw

Compozitor: Nicolae Moldoveanu Prin Jertfa Ta
Cântarea 120 - Cântările Harului vol.1

Evrei 10:9
9. apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.“ El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.

---

https://www.youtube.com/watch?v=DqvgbbQjwWA

Prin Jertfa și-nvierea Ta - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 68 - vol.10 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=nQnKZhq8gmg

Prin lumina lacrimii - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie și interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 27 - vol.10 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=n4GciFwyOJs Prin sângele Tău sfânt - Nicolae Moldoveanu Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 143 - vol.7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=oyDYLCumrPY

Privesc spre crucea Ta - Nicolae Moldovean

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 160 - vol. 5 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=PO0stjRG4Lw

Priveste la Golgota - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie: Nicolae Moldoveanu
Interpretare: Nicolae Moldoveanu si cativa frati; fragment dintr-o partasie frateasca

---

https://www.youtube.com/watch?v=oyDYLCumrPY

Privesc spre crucea Ta - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=CGyYb33NIk4

Purta-va de grijă | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=-VZInT4_RU4

Pune-n gura mea - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie: Nicolae Moldoveanu
Interpretare: Nicolae Moldoveanu si Titi Blaj
Cantarea nr. 111 - vol.6 (Cantarile Harului)

---

Psalmul 28: 7
7. Domnul este taria mea si scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.

---

Psalmul 32: 7
7. Tu esti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire.

---

Psalmul 33: 1.
1. Neprihaniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor făra prihană le sade bine cântarea de laudă.

---

Psalmul 33: 3
3. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi sa răsune coardele şi glasurile voastre!

---

Psalmul 40: 3
3. Mi-a pus în gura o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, si s-au încrezut în Domnul.

---

Psalmul 47: 7
7. Caci Dumnezeu este împărat peste tot pamântul: cîntaţi o cântare înţeleaptă!

---

Psalmul 49: 4
4. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt însuflate, îmi încep cântarea în sunetul arfei.

---

https://www.youtube.com/watch?v=Wae6SFujnt4

Psalmul 51 - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=3FNZ3t1zoS0

Psalmul 57 la Conferința "Cântați lui Dumnezeu Psalmi"

Psalmul 57,5
5. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava Ta!

---

Psalmul 68: 25
25. În frunte merg cântăreţii, apoi ceice cântă din instrumente, în mijlocul fetelor cari sună din timpane.

---

Psalmul 69:30.
30. Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări.

---

Psalmul 98: 1
1. Cântaţi Domnului o cântare nouă, caci El a făcut minuni. Dreapta si bratul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

---

Psalmul 95: 2
2. Sa mergem înaintea Lui cu laude, sa facem sa răsune cântece în cinstea Lui!

---

Psalmul 96: 1 1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

---

Psalmul 98: 5
5. Cântaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cântece din gură!

---

Psalmul 100: 4
4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!

---

Psalmul 105: 1-2
1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2. Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

---

Psalmul 119: 54
54. Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.
---

Psalmul 126: 2
2. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!“

---

Psalmul 126: 5
5. Cei ce seamana cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.

---

R

https://www.youtube.com/watch?v=NfN0keJC5Yk

Rămân cu Tine - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie: Nicolae Moldoveanu
Interpretare: familia Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=it83_52J-yM

Răspunde-mi Doamne - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 38 - vol.2 (Cântările Domnului)
---

https://www.youtube.com/watch?v=_GP1VCnwY_E

Richard Wurmbrand - S-a săvârşit!

---

https://www.youtube.com/watch?v=UsithuM9pNA&t=27s

Rostesc evlavios cuvântul - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 2:6-10
6. Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile cari v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
8. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă,
după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
9. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.
10. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.

---

S

https://www.youtube.com/watch?v=7xXzZHlJYwA

Să am o grijă, fără-ngrijorări

Nicolae Moldoveanu - Cântările Harului vol 13

---

https://www.youtube.com/watch?v=UKsQeNA11HE

Să fii în paza lui Hristos - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=6Kp_D_azScw

Să fiu așezământ credintei - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 38 - vol.10 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=DOWMHY02wz0

Să mi se umple gura - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=g4ZE8OVxiuE

Să nalţ jertfa Ta - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 17 - vol. 6 (Cântările Harului )

---

https://www.youtube.com/watch?v=1xhv_DJn7Hs

Să nu ne pară rău - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=bYmKK-YBhBY

Să nu se piardă adevărul - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=2Ri6EeKLIg0

Sărmani alergători - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=x52rDhAJfcc&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=125

Sfinte bucurii - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=y0wmRJH1SBc&t=1s

Slavă, slavă, slavă, slavă Ţie - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=8f0pG6xg3Xs

Slavă Domnului | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

---

https://www.youtube.com/watch?v=Mx3GIjdfuoE&t=22s

Spre Cel ce este - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=d1mKdLfQ2JY

Să taci în rugăciune - Nicolae Moldoveanu - Diverse

Psalmul 37:7
7. Taci înaintea Domnului, şi nădăjduieşte în El.

---

https://www.youtube.com/watch?v=f23DK1DRwZc

Spre Dumnezeu să te înalţi - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=-ZSP-8JwZhQ&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=128

Singur Dumnezeu e fericit - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=g4ZE8OVxiuE&t=2s

Să nalţ jertfa Ta - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=ucwn38VMKfw

Străin, pribeag şi călător - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 191 - vol.2 (Cântările Domnului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=6ltrkCm84gw

Strange bob cu bob

Cântarea: 36 - Cântările Harului vol. 9 - Compozitor: Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=yi180PyoamE

Sub mâna Ta cea tare - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 29 - vol. 7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=Xqd_j_V-xyg

Sunt în Isus Biruitorul - Nicolae Moldoveanu

---

T

https://www.youtube.com/watch?v=ku1ijFASGJg

Taria mea - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=5kOnVh5_whI

Tata iubit - Nicolae Moldoveanu
- Cantarea nr. 388 - vol.8 (Cantarile Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=efg3eAhhkaU&t=8s

Compozitor: Nicolae Moldoveanu Te-asteptam sa vii Isuse

Cantarea nr. 123 - vol.7 (Cantarile Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=PouORqGqEQU

Te binecuvintez - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=HRffpEXJ680&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=135

Te laud(c) Doame(c) Te laud - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=bxKoG0iJEf8

Te vad mergând - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=h1Dt5JfXqDI

Tu ma chemi Isuse - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=x6lStoyG2cc

Te laud dis de dimineaţă - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 100 - vol. 7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=ffuD-VrQ6SI

Te laud cu vie credinţă

---

https://www.youtube.com/watch?v=yAvy9mP1uuk

Compozitor: Nicolae Moldoveanu Te laud Doamne-n Casa Ta

Cantarea nr. 35 - vol.8 (Cantarile Harului)

Psamul 116,19
În curţile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudaţi pe Domnul!

Nicolae Moldoveanu - Cântările Harului vol 12

---

https://www.youtube.com/watch?v=64HPNgBCClg

Te laud, Doamne, Te laud

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 11 - vol.7 (Cântările Harului)
---

https://www.youtube.com/watch?v=qGmEitNbeNQ

Te laud, Izvor al luminii - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Axz6_8bvle4

Te văd mereu - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=bxKoG0iJEf8

Te văd mergând - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie si interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 222 - vol. 6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=PouORqGqEQU Te binecuvintez - Nicolae Moldoveanu ---

https://www.youtube.com/watch?v=A7ujvMPBQfQ

Tot ce este adevăr - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=qsc_1w9XNg4

Trupul lui Hristos e unul - Nicolae Moldoveanu
---

https://www.youtube.com/watch?v=0L3F1G4P1JM

Trupul Tău, Isuse - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 85 - vol. 10 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=wgigguqySf4

Tu, cel împovărat - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 42 - vol.9 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=jpAPJGxMeE0

Tu esti Partea mea - Nicolae Moldoveanu

Psalmul 16:5
Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie: Nicolae Moldoveanu
Interpretare: Nicolae Moldoveanu si Titi Blaj
Cantarea nr. 277 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=N1MCwPNQ1V0&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=143

Tu Cel Preainalt - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=l-dXzh1RyU8&t=41s

Tu esti Sabatul meu - Nicolae Moldoveanu

Matei 11:28-30
28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”

---

https://www.youtube.com/watch?v=WvCQAe5337s

Tu eşti Odihna mea

Evrei 4:9-16
9. Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat (gr. σαββατισμὸς - sab-ba-tiz-mos') - sabbatismos G4520 - 1.sabatism (2. fig. este tip de rai) pentru poporul lui Dumnezeu.
10. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.
11. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaş pildă de neascultare.
12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii
. 13. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.
14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu - să rămânem tari în mărturisirea noastră.
15. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

---

https://www.youtube.com/watch?v=rp9jKjbYW8M

Tu îmi spui Isuse-ntruna - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=ESGzORbeK_8

Tu ma chemi Isuse-ntruna - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Ix-FJYgEhTk

Tu nu faci, Isuse, Doamne - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=Y-KvMcdI9d8

Tu stii ca esti copil de Impărat? - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 184 - vol.4 (Cântările Harului)

---

Ţ

https://www.youtube.com/watch?v=96ouVzYwV6c

Ţie-ţi Cant Dumnezeul meu

1. Ţie-Ţi cânt, Dumnezeul meu, (bis)
pentru bunătatea Ta,
pentru harul Tău cel mare,
Te voi binecuvânta
şi în şoaptă şi-n strigare!
Te voi binecuvânta, (bis)
şi în şoaptă şi-n strigare!

2. Ţie-Ţi cânt, Dumnezeul meu, (bis)
pentru toate ce mi-ai dat,
pentru dulcea Ta-ngrijire,
pentru tot ce mi-ai luat,
mă închin cu mulţumire.
Pentru tot ce mi-ai luat, (bis)
mă închin cu mulţumire.

3. Ţie-Ţi cânt, Dumnezeul meu, (bis)
şi nu vorbe vreau să spun,
ci cântarea mea să-Ţi ardă
Ţie Bunul cel mai bun
şi-n iubire să se piardă.
Ţie - Bunul cel mai bun, - (bis)
şi-n iubire să se piardă.

4. Ţie-Ţi cânt, Dumnezeul meu, (bis)
nu că eu aş şti să cânt,
sau să am vreo vrednicie,
dar iubirea-mi dă avântv
ca să-Ţi cânt, mărire Ţie!
Dar iubirea-mi dă avânt, (bis)
ca să-Ţi cânt mărire Ţie!

---

https://www.youtube.com/watch?v=6KmNFFBgdww

Ţie, Isuse - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare : Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 270 - vol. 4 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=UXIUrUdu07o&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=155

Vino suflete pribeag - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=4qYBAQyDp9M&list=PLtIOo_n9y2ZpEaa7DpWUf3ocbil8dZ4Yr&index=156

Vorbeste-mi Doamne - Nicolae Moldoveanu

---

U

https://www.youtube.com/watch?v=u6-uRfyqsLk

Un cântec de-nchinare

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 129 - vol.9 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=LAhWf1xMFUU

Un orizont mai clar - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=ZMerThr8xIo

Un singur adevăr e-n toate - Nicolae Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=HdQroWkcwjQ

Compozitor: Nicolae Moldoveanu Un Prieten bun

Cantarea nr. 366 - vol.4 (Cantarile Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=i227411MnwE&t=2s

Un singur rost - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 284 - vol.6 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=cNILmThNUyY

Unde e Isus e cerul - Nicolae Moldoveanu

Text: Nicolae Moldoveanu
Melodie şi interpretare: Nicolae Moldoveanu
Cantarea nr. 30 - vol.7 (Cântările Harului)

---

https://www.youtube.com/watch?v=DKv2LlbQcJ8

Unitate vie - Nicolae Moldoveanu

---

V

https://www.youtube.com/watch?v=vYObIuVtIGk

Vin sub cruce | Nicolae Moldoveanu | Cântările Harului

Autor: Traian Dorz, Compozitor: Nicolae Moldoveanu Vin sub cruce
Cantarea nr. 123
- Cantarile Harului vol.1

---

https://www.youtube.com/watch?v=HXQ1o85Sws4

Vino, Te aşteptam - N Moldoveanu

---

https://www.youtube.com/watch?v=I7hLHD3hEHk

Compozitor: Nicolae Moldoveanu Voi cei iubiti de Domnul
Cantarea nr. 376
- vol.7 (Cantarile Harului)

Psalmul 30:4
4. Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!

---

https://www.youtube.com/watch?v=342NAuj4LUg

Vrednic ești, Stăpâne - Nicolae Moldoveanu

---

Iov 36:24-26
24. Nu uita să lauzi faptele Lui,
pe cari toţi oamenii trebuie să le mărească!
25. Orice om le priveşte, fiecare muritor le vede de departe.
26. Iată ce mare e Dumnezeu

---

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupace au cântat cântările de lauda, au iesit în muntele Măslinilor.

2 Petru 1:2-4
2. Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi
a Domnului nostru Isus Hristos!
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe,
ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea,
care este în lume prin pofte.
---

Ioan 19:25-30
25. Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalina.
26. Când a văzut Isus pe mamă-Sa, şi lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!”
27. Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.
28. După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfîrşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”
29. Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet, şi I l-au dus la gură.
30. Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul.

---

„S-a isprăvit!”
30. Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Ioan 19:30

Romani 1:16-17
16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;
17. deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin
credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris:„Cel neprihănit va trăi prin credinţă.“

Romani 10:9-13
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu
gura se ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”
12. În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş
Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

Luca 2:13
11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi
culcat într-o iesle.”
13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu, şi zicând:

Matei 1:20-23
20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a zis:
„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt.
21. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

Ioan 4:41-42
41. Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.
42. Şi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine, şi ştim că acesta este în adevăr Hristosul,
Mântuitorul lumii.”

Ioan 1:12-13
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
1 Ioan 4:15
15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămîne în el, şi el în Dumnezeu.

1 Ioan 5:1
1. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Celce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.
Coloseni 1:27-28
27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvîrşit în Hristos Isus.

Ioan 19:25-30
25. Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalina.
26. Când a văzut Isus pe mamă-Sa, şi lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!”
27. Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.
28. După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfîrşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”
29. Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet, şi I l-au dus la gură.
30. Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul.

1 Petru 3:20
20. cari fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.

Faptele Aostolilor 15:28-29
28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceeace trebuie,
29. adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate, şi de curvie, lucruri de cari, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.

2 Timotei 1:9
9. El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,

Romani 7:4
4. Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu.

2 Corinteni 3:4-8
4. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos.
5. Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi.
Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu,
6. care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.
7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atîta
slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise,
din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare,
8. cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?

Romani 8:15
15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!“

Galateni 3:27-29
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam,

Galateni 3:13-15
13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi, -
fiindcă este scris:
„Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” -
14. pentruca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos
Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.
15. Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuş nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva.

Ioan 17:19-20
19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.
20. Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.

Ioan 19:16-20
16. Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească.
17. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul, zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota.”
18. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul deoparte şi altul de alta, iar Isus la mijloc.
19. Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.”
20. Mulţi din Iudei au citit această însemnare, pentrucă locul unde fusese răstignit
Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte.

1 Corinteni 6:11
11. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Evrei 10:14
11. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Coloseni 2:13-14
13. Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşalele.
14. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.

Romani 8:1
1. Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Efeseni 4:8
8. De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.”

1 Petru 4:14
14. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

Luca 12:15
15. Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”

1 Petru 3:22
22. care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.

Efeseni 1:7:13
7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş,
10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pământ.
11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,

Romani 4:3,5.10
3. Căci ce zice Scriptura? „Avram a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.“
5. pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.
10. Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.

Ioan 19:30
30. Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul.

2 Timotei 2:5-6
5. Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
6. Plugarul trebue să muncească înainte ca să strângă rodurile.

---

Ioan 19:33-42
33. Când au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;
34. ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.
35. Faptul acesta este adeverit de celce l-a văzut: mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.
36. Aceste lucruri s-au întâmplat, ca să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.”
37. Şi în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor vedea pe cine au străpuns.”
38. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce.
Pilat i-a dat voie. El a venit deci, şi a luat trupul lui Isus.
39. Nicodim, care la început se dusese la Isus, noaptea, a venit şi el, şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.
40. Au luat deci trupul lui Isus şi l-au înfăşurat în făşii de pânză de in, cu miresme, dupăcum au obicei Iudeii să îngroape.
41. În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
42. Din pricină că era ziua Pregătirii Iudeilor, pentrucă mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.

---

Romani 16:27
27. a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

---

- 2 Cronici 29:18
18. S-au dus apoi la împăratul Ezechia, şi au zis:
„Am curăţit toată Casa Domnului,
altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, şi masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei.

---

Evrei 10:19-25
19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt,
20. pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său: -
21. şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.
23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. 24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

---

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info:

blessnarcisiancu@gmail.com