Miracolul telomerilor | Activator de telomerază | Suplimente nutritive

Ca consultant va recomand Dr. Rath Health Alliance

Produse naturale

- Am scris un articol despre: Miracolul telomerilor

- Bannerul site-ului: Cântări | Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Cântari

Psalmul 103: 2-5
2. Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
3. El îţi iartã toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
4. El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5. El îţi satură de bunătăţi bătrăneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.

Isaia 33: 24
24. Nici un locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.

Ieremia 17: 14
14. Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; cãci Tu eşti slava mea!

Ieremia 33: 6
6. Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.

Isaia 65: 18-20
18. Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie.
19. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
20. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni cari să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr,...

Psalmul 30: 2
2. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.

Descoperirile stiinţifice cu premiul Nobel 2009 despre:
- Prelungirea Telomerelor prin enzima Telomeraza este in concordanţa cu invăţătura despre prelungirea vieţii din Biblie

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei 6: 20
20. Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel,

Psalmul 139: 16
16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

- Ceasul epigenetic analiza ADN-ului care ne prezice cat mai avem de trait.

- Ceasul epigenetic ca ajutor pentru a găsi tratamente anti-îmbătrânire (Steve Horvath).

Isaia 65: 18-20
18. Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie.
19. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
20. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni cari să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr,...

Isaia 38: 1-22
1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.“
2. Ezechia s-a întors cu faţa la părete, şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
3. „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!“ Şi Ezechia a vărsat multe lacrămi.
4. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel:
5. „Du-te, şi spune lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: „Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrămile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.
6. Te voi izbăvi pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei; voi ocroti cetatea aceasta.
7. Şi iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit:
8. voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a pogorât soarele pe cadranul lui Ahaz.“ Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe cari se pogorâse.
9. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşerii lui.
10. „Ziceam: „În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu perderea celorlalţi ani ai mei, cari-mi mai rămân!
11. Ziceam: „Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe niciun om în locuinţa morţilor!
12. Locuinţa mea este luată şi mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător, care m-ar rupe din ţesătura lui. Până deseară îmi vei pune capăt.
13. Am strigat până dimineaţa; ca un leu, îmi zdrobise toate oasele! Până deseară îmi vei pune capăt.
14. Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor, şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer: „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!“
15. Ce să mai spun? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, dupăce am fost întristat astfel.
16. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăş viaţa. 17. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!
18. Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.
19. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta.
20. Domnul m-a mântuit! De aceea, în toate zilele vieţii noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre, în Casa Domnului.“
21. Isaia zisese: „Să se aducă o turtă de smochine, şi s-o întindă peste bubă; şi Ezechia va trăi.“
22. Şi Ezechia zisese: „După ce semn voi cunoaşte că mă voi sui la Casa Domnului?“
A treia epistola a lui Ioan 1: 1-2
1. Presbiterul (Sau: bătrănul.) către prea iubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.
2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

Epistola a lui Pavel către Coloseni 4: 14
14. Luca, doctorul prea iubit, şi Dima, vă trimet sănătate.

Evanghelia după Matei 9: 12-13
12. Isus i-a auzit, şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
13. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!“ Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

3. Restaurați-vă, vindecați, fizic și spiritual

Exod 15: 26
26. El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

2 Cronici 16: 12
12. În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare aşa încît avea mari dureri; chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori.

- Deci nu trebuie să aşteptăm ca boala sa devină cronică (omul este compus din: duh, suflet si trup - 1 Tesaloniceni 5: 23-24)

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni 5: 23-24
23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24. Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

Premiul nobel pentru medicină in 2009 la Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider and Jack W. Szostak - Modul în care cromozomii sunt protejați prin telomeri și enzima telomerază.

- Promisiunea nemuririi de Dr. William AMZALLAG.

- Înțelegerea procesului de îmbătrânirii - Dr. William AMZALLAG..

- Căile celulare sinergice identificate care prelungesc durata de viață cu 500%
- Descoperirea mecanismelor celulare ar putea deschide ușile către terapii anti-aging anti-îmbătrânire mai eficiente
.

- Ce moleculă este capabilă să inverseze senescența de David Sinclair - Youtube info.

- Rolul mitocondriei în îmbătrânire și boli - David Sinclair

- Referinţe stiinţifice.

- Rata de creștere a telomerilor scurte prevede longevitatea la mamifere (Vera E. et all. 2012).

- Terapia genică cu telomerază la șoarecii adulți și bătrâni (cu efect anti-aging) întârzie îmbătrânirea și crește longevitatea fără a crește cancerul (Bernardes de Jesus et all. 2012).

- Evaluarea biomarkerilor de senescență celulară și organică. (Bruno Bernardes de Jesus et all. 2012).

- Produse naturale care activează Telomeraza.

- Aportul caloric și îmbătrânirea (Richard Weindruch, et all. 1997).

- Restricția calorică și mimetica acesteia. (Shin-Hae Lee et all. 2013).

- De șoareci și bărbați: beneficiile restricției calorice, exercițiilor fizice și mimetice. (Evi M. Mercken, et all. 2013)

- O viață mai bună prin chimie: restricția calorică (CR) și mimetica CR modifică funcția genomului pentru a promova sănătatea crescută și durata de viață. (Zoe E. et all. 2016).

- Wikipedia - Restricția calorică și mimetica Produse recomandate: Resveratrol, Metformin, Acidul oxaloacetic, Fisetina.

- Fisetina, cu mimetica de restricție calorică potențială, atenuează biomarkerii de senescență la eritrocitele de șobolan. (Singh S et all. 2019).

- Fisetina este un supliment nutritiv terapeutic in senescenta care extinde sănătatea și durata de viață. (Matthew J. et all. 2018).

- Fisetina ca mimetică de restricție calorică protejează creierul de șobolan împotriva stresului oxidativ indus de îmbătrânire, apoptoză și neurodegenerare. (Singh S et all. 2018).

- Noi perspective pentru Fisetina - Fisetină un flavonoid izolat din (Rhus cotinus L.). (Grzegorz Grynkiewicz et all. 2019).

- Fisetina un flavonoid promovează potențarea pe termen lung dependentă de ERK și îmbunătățește memoria - Fisetina se găsește frecvent în căpșuni și alte fructe și legume. (Maher P. et all. 2006).

- Activatori dietetici de Sirt1 - Suplimente dietetice și Sirt1. (Joanne S. et all. 2009).

- Durata de viață este prelungită la șoarecii care predispun la autoimune (NZB x NZW) F (1), alimentați cu o dietă îmbogățită cu acizi grași (n-3). (Jolly CA. et all. 2001)

- Suplimente nutrive cu acizi grași Omega-3 restabilește mecanisme care mențin homeostazia creierului în leziuni traumatice ale creierului. (Wu A. et all. 2007).

- Omega 3 acizii grași EPA și DHA.

- Resveratrol: o moleculă cu multe ținte. (Pirola L, et all. 2008).

- Activatorii de molecule mici ale sirtuinelor extind durata de viață a Saccharomyces cerevisiae. (Howitz KT. et all. 2003).

- Resveratrol preventiv pentru cancer este convertit la piceatannol agent anticancer prin enzima CYP1B1 a citocromului P450. (Potter GA. et all. 2002).

- Resveratrol îmbunătățește funcția mitocondrială și protejează împotriva bolilor metabolice prin activarea SIRT1 și PGC-1 alpha. (Lagouge M et all. 2006).

- Resveratrol ca antiinflamator și anti-aging - anti-îmbătrânire: mecanisme și implicații clinice. (de la Lastra CA, et all. 2005).

- Evaluarea funcțională a activatorilor farmacologici ai telomerazei în celulele T umane. (Brenda Molgora, et all. 2013)

- Efectul modificărilor cuprinzătoare ale stilului de viață asupra activității telomerazei și a lungimii telomerei la bărbații cu cancer de prostată cu risc scăzut dovedit de biopsie: urmărirea pe 5 ani a unui studiu pilot descriptiv. (Prof Dean Ornish, et all. 2013)

- Beneficii ale rădăcinii de Astragalus - Celulele și longevitatea.

- Cei doi izomeri ai compușilor HDTIC de la Astragali Radix încetinesc rata de scurtare a telomerilor prin atenuarea stresului oxidativ și cresc capacitatea de reparare a ADN-ului în celulele fibroblastului diploid pulmonar uman fetal. (Wang P, et all 2010)

- Un nou efect anticancer al saponinelor Astragalus: activarea transcripțională activarea de gena NSAID. (Auyeung KK, et all. 2009)

- Implicații anti-aging - anti-îmbătrânire ale Astragalus Membranaceus (Huangqi): un cunoscut tonic chinez. (Ping Liu, et all. 2017)

- Efectele antioxidante ale Radix Astragali (Astragalus membranaceus și specii înrudite) în protejarea țesuturilor de vătămare și boală. (Shahzad M, et all. 2016)

- Proprietățile modulatoare ale tratamentului cu suplimente nutritionale de Astragalus membranaceus asupra cancerului de sân triplu-negativ: o metodă farmacologică integrată. (Cun Liu, et all. 2019)

- Revizuirea caracteristicilor botanice, fitochimie și farmacologie a Astragalus membranaceus (Huangqi) - Până la 100 de compuși, incluzând flavonoide, saponine, polizaharide și aminoacizi, au fost identificate până în prezent și au fost raportate diferitele activități biologice ale compușilor. (Fu J et all. 2014). - Activator de Telomerază - Supliment alimentar: Astragalus (astragalus membranaceus) extract - TA-65 alungește telomere scurte și crește durata de sănătate a șoarecilor adulți / bătrâni, fără a crește incidența cancerului. (Bernardes de Jesus B. et all. 2011).

- Suplimente alimentare cu acidul oxaloacetic crește durata de viață în Caenorhabditis elegans printr-o cale dependentă de AMPK / FOXO. (Williams DS et all. 2009)

- Descoperirea activatorilor puternici ai telomerazei: desfășurarea de noi perspective terapeutice - anti-aging anti-îmbătrânire. (Dimitris Tsoukalas, et all. 2019).

- Test de capacitate de antioxidanți echivalent Trolox față de Analiza oxigen-radical a capacității de absorbție (ORAC) în plasmă. (Chi Chiu Wang, et all. 2004).

- Componentele active și aplicațiile clinice ale uleiului de măsline. - Măslinul, (Olea europaea L.), este originar din bazinul mediteranean și în unele părți din Asia Mică. Fructele și uleiul extras prin compresie au o gamă largă de aplicații terapeutice și culinare.(Waterman E. et all. 2007)

- Hidroxitirosol are o valoare ORAC (capacitatea de absorbție a radicalilor de oxigen) - capacitatea de absorbție a radicalilor liberi care nu afectează celulele) de 68.576 - care este considerat a fi de 15 ori mai mare decât ceaiul verde și de 3 ori mai mare decât Coenzima Q10.

- Hidroxitirosol un antioxidant din uleiul de măsline protejează eficient împotriva deteriorării provocate de stresul oxidativ al răspunsului NObullet al aortei de șobolan izolate. (Rietjens SJ et all. 2007).

- Ulei de măsline extravirgin și boli cardiovasculare: beneficii pentru sănătatea omului. (Nocella C. et all. 2018).

- Uleiul de măsline extravirgin îmbunătățește învățarea și memoria la șoarecii SAMP8. - Rezultatele noastre sugerează că EVOO are efecte benefice asupra deficitelor de învățare și de memorie găsite în îmbătrânire și boli, precum cele legate de supraproducția proteinei amiloid-β, prin inversarea daunelor oxidative din creier, efecte care sunt crescute cu concentrații crescânde de polifenoli în EVOO.(Farr SA. et all. 2012).

- Efectele de protecție ale uleiului de măsline extravirgin asupra răspunsurilor inflamatorii mediate de imunitate. (Casas R. et all. 2018).

- Consumul de ulei de măsline extravirgin îmbunătățește compoziția corpului și tensiunea arterială la femeile cu exces de grăsime corporală: un studiu clinic randomizat,dublu-orb, controlat cu placebo. - Rezultatele noastre indică faptul că EVOO ar trebui inclusă în programele cu restricții energetice pentru tratamentul obezității.(Galvão Cândido F. et all. 2018).

- Uleiul de măsline virgin ca componentă nutritivă fundamentală și protector al pielii. - Prin urmare, este raportată o evaluare a valorii biologice a uleiului de măsline extravirgin și utilizarea acestuia ca materie primă actuală în dermatologia cosmetică.(Viola P. et all. 2009).

- Siguranța și eficacitatea formulării pe bază de hidroxitirosol asupra inflamației pielii: evaluare in vitro pe modelul de epidermă umană reconstruită. - Formularea pe bază de hidroxitirosol asupra inflamației pielii: evaluare in vitro pe model de epidermă umană reconstruită.(Smeriglio A. et all.).

- C-MED-100, un nou extract apos din Gheara mâţei: Uncaria tomentosa cu funcția imună și toxicitatea redusă ofera repararea ADN-ului îmbunătățit. (Sheng Y et all. 2000).

- C-Med-100 și reparații ADN - Youtube info.

- AC-11 este un extract apos din Gheara mâţei (Uncaria tomentosa), care are o varietate de efecte care îmbunătățesc repararea ADN-ului și reglează inflamația în jos. (Mentor JM. et all. 2015).

- Suplimente alimentare: L-Carnozina reduce rata de scurtare a telomerelor fibroblastelor - Supliment alimentar anti-aging. (Shao L et all. 2004).

- Suplimente alimentare: l-Carnozina un agent anti-oxidant versatil și antiglicant. (V. Prakash Reddy et all. 2005)

- Prin controlul stresului oxidativ, suprimarea procesului de glicare și a ionilor metalici chelatori, L-carnozina este capabilă să reducă sechele dăunătoare, cum ar fi deteriorarea ADN-ului.

- Zahărul accelerează îmbătrânirea corpului printr-un proces numit glicare.

- L-Carnozina: Este un agent anti-glicare și mai bun decât aminoguanidina HCL și poate preveni dezvoltarea legăturilor încrucișate în colagen;

- Suplimente alimentare - Compușii naturali, cum ar fi polifenolii din ceai de afine și ceai verde și aminoacizi precum l-Carnozina au un nivel ridicat de activitate antioxidantă și antiinflamatoare, care scade efectele dăunătoare ale speciilor reactive de oxigen (ROS), în sânge, creier și alte țesuturi din corp.

- Peste 100 de ingrediente naturale au fost testate și sa constatat că 4 ingrediente au o sinergie puternică și au crescut celulele stem adulte: Extract de afine, Extract de ceai verde, L-carnozină și Vitamina D3.

- Activități biologice de 2,3,5,4′-Tetrahidroxistilbene-2-O-β-D-Glucozidă (THSG) este componenta activă a plantei medicinale chineze Polygonum multiflorum Thunb. în tratamente anti-aging. (Shuang Ling et all. 2016).

- Suplimente alimentare: N-acetil-L-cisteină (NAC) un anti-aging - întârziere îmbătrânirea ovocitului la șoareci prin antioxidantul NAC. (Liu J. et all. 2012).

- Flavonoidele inhibă formarea pentosidinei reticulare AGE în colagen incubat cu glucoză, conform structurii lor. (Urios P. et all. 2007).

- Efectul inhibitor al flavonoidelor asupra formării de produse finale de glicare avansate. - Mecanismul inhibitor al flavonoidelor împotriva glicării s-a datorat, cel puțin parțial, proprietăților lor antioxidante. (Wu CH, et all. 2005)

- Captarea reacțiilor speciilor de carbonil reactiv cu polifenoli de ceai în condiții fiziologice simulate. - Epicatechinele din ceaiul verde și teaflavinele din ceaiul negru s-au dovedit a fi capabile să reducă concentrația de metilglyoxal (MGO) în condiții de tampon fosfat fiziologic. (Lo CY. et all. 2006).

- Produsii finali de glicozilare AGE in urma unor rectii chimice a moleculelor de zahar cu proteinele, lipde sau aglicon produsul rezultat se numeste glicozida in cazul proteinelor glicoproteina sau peptidoglican. - Rectia se mai numeste rectia Maillard)

- Curcumina din turmeric, elimină efectul produselor finale de glicare avansate (AGEs) asupra reglării divergente a expresiei genice a receptorilor (AGE) prin întreruperea semnalizării leptinei. (Youcai Tang et all. 2014)

- Produse finale avansate de glicare din alimente și un ghid practic pentru reducerea lor în dietă. - Formarea de noi dAGEs în timpul gătitului: Folosind timp de gătit mai scurt, gătit la temperaturi mai scăzute și prin utilizarea ingredientelor acide, cum ar fi sucul de lămâie sau oțetul. (Uribarri J et all. 2010)

- Produse finale avansate de glicare din alimente consumate în mod obișnuit. Cantitatea de efectul produselor finale de glicare avansate (AGE) prezenți în toate categoriile de alimente a fost legată de temperatura de gătit, durata timpului de gătit și prezența umezelii. Prăjirea (225 grade C) și prăjirea (177 grade C) au dus la cele mai ridicate niveluri de AGEs, urmate de prăjire (177 grade C) și fierbere (100 grade C).(Goldberg T et all. 2004)

- Procesul de glicozilare non-enzimatică a proteinelor, cum ar fi colagenul, duce la formarea de produse finale de glicare (AGE). Produsele avansate de glicare au ca rezultat rigidizarea patologică a cartilajului și a matricei extracelulare și se acumulează odată cu vârsta. Pentozidina, (AGE), este prezentă în serul, lichidul sinovial și cartilajul articular de la pacienții cu osteoartrită (OA). (Saudek DM et all. 2003)

- Managementul sarcopeniei un diagnostic operațional: Modificări asociate vârstei în muşchii fixaţi pe schelet (muşchii scheletali) și efectul lor asupra mobilității. (Fulvio Lauretani et all. 2003).

- Glicozilarea non-enzimatică a unei matrice de colagen de tip I: efecte asupra dezvoltării osteoblastice și a stresului oxidativ. (McCarthy AD et all. 2001)

- Lungimea telomerului, celulele stem și îmbătrânirea. (Blasco MA. 2007).

- Celule stem: Ce sunt celulele stem și ce fac - Celulele stem se imparte pot deveni celule stem cerebrale, celule stem ale pieli, celule stem ale ficatului, celule stem ale sistemului osos.

- Nutraceutice: Promovează sinergic proliferarea celulelor stem umane. - Un efect legat de doză de afine, ceai verde, catechină, L-carnozină și vitamina D (3) a fost observat la proliferarea cu măduva osoasă umană, comparativ cu factorul de stimulare a coloniei granulocit-macrofag uman (hGM-CSF). Arătăm în continuare că combinațiile de nutrienți care produc un efect sinergic pentru a promova proliferarea progenitorilor hematopoietici umani. Acest lucru demonstrează că nutrienții pot acționa pentru a promova vindecarea printr-o interacțiune cu populațiile de celule stem. (Bickford PC. et all. 2006)

- Alga: Spirulina promovează geneza celulelor stem și protejează împotriva scăderilor induse de LPS în proliferarea celulelor stem. (Adam D. et all. 2010).

- Chlorella (Chlorella vulgaris) alga care modulează peroxidul de hidrogen care induce deteriorarea ADN-ului și scurtarea telomerului a fibroblastelor umane derivate de la indivizi diferiți. (Makpol S et all. 2009).

- Suplimente alimentare cu: Fucoidan (Luminaria japonica) protejează celulele stem mezenchimale împotriva stresului oxidativ și îmbunătățește regenerarea vasculară într-un model de ischemie posterioară. (Han YS et all. 2015)

- Vitamina D cu: Concentrații mai mari în ser sunt asociate cu lungimea mai lungă a telomerilor de leucocite la femei. (Richards JB et all. 2007)

- Vitamina D3 1500 UI în forma sa deosebit de biodisponibilă de colecalciferol (vitamina D3).

- Rolul principal al telomerilor ca răspuns la deteriorarea ADN-ului în celulele neuronale. (Zhang P, et all. 2007)
- Suplimente alimentare cu: Acid folic poate proteja neuronii împotriva bolii Alzheimer, păstrând nivelurile de homocisteină scăzute și reducând astfel încorporarea greșită a uracilului în ADN în neuroni.

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan (adică triptofan) este unul dintre opt aminoacizi esențiali (adică aminoacizi care nu pot fi sintetizați în corpul uman și trebuie furnizați de dietă)

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan: funcții metabolice de bază, cercetare comportamentală și indicații terapeutice. (Dawn M Richard, et all. 2009)

- Ca unic precursor al serotoninei, cercetările experimentale au arătat că rolul L-triptofanului în sinteza serotoninei creierului este un factor important implicat în starea de spirit, comportament și cogniție.

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan este procesat în 5-HTP în ficat. Apoi este procesat în creier pentru a deveni serotonină un neurotransmițător. La rândul său, serotonina poate fi transformată în melatonină, un hormon legat direct de inițierea somnului.

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan exercită, de asemenea, efecte asupra altor neurotransmițători și a compușilor SNC. S-a dovedit că dopamina, norepinefrina și beta-endorfina cresc în urma administrării orale de triptofan.

- Serotonina: 5-hidroxitriptamina (5-HT) este un neurotransmițător monoaminic. Are o imagine populară care contribuie la sentimentele de buna dispoziție, modulând cogniția, învățarea, memoria.

- 5-Hidroxitriptamina (serotonina) în tractul gastrointestinal. (Michael D. Gershon 2013)

- Biosinteza NAD: identificarea căii triptofanului până la chinolinat în bacterii. (Kurnasov O, et all. 2003)

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan: aspecte biochimice, nutriționale și farmacologice. - L-Triptofan este important atât pentru sinteza proteinelor, cât și ca precursor al niacinei, serotoninei și alți metaboliți.(Sainio EL, et all. 1996)

- Deficitul cognitiv indus de epuizarea acută a triptofanului la pacienții cu boala Alzheimer. - Epuizarea acută a triptofanului a afectat semnificativ funcția cognitivă la pacienții cu demență de tip Alzheimer. Funcția serotonergică compromisă, în combinație cu deficitul colinergic, poate contribui important la scăderea cognitivă a demenței de tip Alzheimer.(Porter RJ, et all. 2000)

- Variații diurne ale concentrațiilor plasmatice de triptofan, triosină și alți aminoacizi neutri: efectul aportului de proteine alimentare. (Fernstrom JD, et all. 1979)

- Aminoacizii plasmatici răspund la om la mesele de seară cu compoziție nutrițională diferită. - Din aceste date se ajunge la concluzia că, dacă sinteza neurotransmițătorului cerebral este controlată prin aceleași mecanisme ca la șobolani, atunci masa de seară care conține Triptofan (TRP) adăugată a fost singura dintre mesele care ar putea afecta sinteza neurotransmițătorului cerebral (serotonină).(Ashley DV, et all. 1982)

- Epuizarea de triptofan afectează consolidarea memoriei, dar îmbunătățește atenția focalizată la voluntarii tineri sănătoși. - Aceste rezultate indică faptul că serotonina este esențială în procesul de consolidare a memoriei pe termen lung, în primul rând în primii 30 de minute după achiziție. Îmbunătățirea proceselor cognitive specifice prin reducerea funcției 5-HT poate fi legată de îndepărtarea acțiunilor inhibitoare ale 5-HT din cortex. (Schmitt JA, et all. 2000)

- Funcția serotoninei și mecanismul acțiunii antidepresive. Reversarea remisiei indusă de antidepresive prin epuizarea rapidă a triptofanului plasmatic. (Delgado PL, et all. 1990)

- Epuizarea de L-Triptofan: un predictor al viitoarelor episoade depresive în tulburarea afectivă sezonieră? (Neumeister A, et all. 1999)

- Epuizarea de L-Triptofan: un predictor al viitoarelor episoade depresive în tulburarea afectivă sezonieră? - Descoperirile noastre preliminare sugerează că acei pacienți cu tulburari afective sezoniere - seasonal affective disorder (SAD) care dezvoltă simptome depresive în timpul epuizării triptofanului, atunci când sunt remiși pe deplin, iar terapia în afara ramane cu risc ridicat de a experimenta un episod depresiv de tulburari afective sezoniere (SAD) și în iarna ulterioară.(Neumeister A, et all. 1999)

- Efectul care provoacă somnul - L-Triptofan. (Körner E, et all.1986)

Supliment alimentar: Melatonina este un hormon produs pe calea triptofanului / serotoninei care reglează ritmurile diurne și influențează sistemul reproductiv și imunitar.

Supliment alimentar: Melatonina și influența sa asupra sistemului imunitar. - Se crede că Melatonina este un regulator important al ritmurilor circadiene și sezoniere.(Szczepanik M. 2007)

- Sensibilitatea sistemului circadian uman la lumina de undă scurtă (420-nm). (Brainard GC, et all. 2008)

- Eficacitatea de melatonina pentru promovarea somnului sănătos: o evaluare rapidă a dovezilor din literatura de specialitate. (Rebecca B Costello, et all. 2014)

- Melatonina: farmacologie, funcții și beneficii terapeutice. - Melatonina sincronizează oscilatoarele centrale, dar și periferice (glanda suprarenală fetală, pancreas, ficat, rinichi, inimă, plămâni, grăsime, intestin etc.), permițând organizarea temporală a funcțiilor biologice prin ritmuri circadiene (cicluri de 24 de ore) în raport cu mediul periodic schimbări și, prin urmare, adaptarea individului la mediul său intern și extern. Măsurile de melatonină sunt considerate cele mai bune indicii periferice ale cronometrării circadiene umane pe baza unui ceas intern de 24 de ore.(Sylvie Tordjman, et all. 2017)

- Longevitate - Obezitate - Dr. William AMZALLAG.

- Indicele de masa corporala (IMC) mai puţin ca 18,50 risc de boală, 18,50 sau mai puţin, subponderal subgreutate corporală.
- Indicele de masa corporala (IMC) mai puţin ca 18,50.
- Indicele de masa corporala (IMC). Între 18,50 şi 24,99‎: ‎Greutate normală.
- Indicele de masa corporala (IMC) între 25,00 şi 29,99‎: ‎Supraponderal.
- Indicele de masa corporala (IMC) peste 30,00 ‎obezitate.
- De unde opţinem energia.
- 1 gr de carbohidraţi (zahar) = 4 cal.
- 1 gr de proteine = 4 cal.
- 1 gr de grasimi = 9 cal.

1. Metabolismul bazal și cum se calculează BMR - Cea mai mică cantitate de energie de care organismul are nevoie se numește rata metabolică bazală sau BMR.

- Calculator de calorii.

- Se consumă 1 cal./kg/ora.
- Dacă aveţi o greutate de 60 kg.
- In 24 de ore se consumă: 60x24 de ore=1440 cal/pe zi.

2. Se consumă energie la frig sau caldură se numeste: Termogeneză.

3. Se consumă energie dependentă de activitatea fizică.
- Mai sunt şi alte posibilitati de a reduce masa corporală prin controlul metabolizmului.
- Metabolismul care la rândul său este controlat de un grup sofisticat de hormoni.

- Lucrând în armonie cu foamea și creând un fel de stocare a energiei: celulele adipoase.
- Aceste celule aveau capacitatea de a stoca toate tipurile de energie obținute din grăsimi, colohidrați și chiar proteine.
- Pentru a stoca energia sub formă de trigliceride, o celulă adipoasă își poate crește dimensiunea de cincizeci de ori.
- Datorită disponibilității alimentare nesigure, genele noastre au fost orientate către un mod economic.
- Prin activitate corporală se consuma de energie, riscurile sedentarismului: obezitate.

- Obezitatea duce la boli cronice:
- Boli de inima.
- Boli cardiovasculare.
- Diabet, Cancer.
- Sindrom metabolic.
- Ceea ce reduce rata vieţii, consecinţe psihice, mentale, creste dauna DNA reduce celulele stem.
- Consumul de prea mult zahar sau grasime, prea putina miscare corporala.
- Consumul de suplimente nutritive care controleaza metabolismul: Cât de repede poți să faci mușchi.

- Înțelegerea: Microbiota, numită și microbiom - Youtube.

Microbiota, numită și microbiom (Micro pentru mic și Biom pentru corpul uman)
- Microbiota, numită și microbiom reprezintă ansamblul microorganismelor care populează un ecosistem - Corpul este microbiomul tău.

- Corpul este microbiomul tău.
- Gura.
- Gât.
- Nas.
- Piele.
- Aparatul digestiv.
- Bacterii.
- Fungi.

- Probiotice.

- Cercetările arată că microbii participă la răspunsurile vitale ale sănătății.
- Funcția sistemului imunitar.
- Detoxifiere.
- Reducerea inflamatiei.
- Producția de neurotransmițători și vitamine.
- Consumul de nutrienți, senzația de foame sau sațietate.
- Acționează asupra dispoziției noastre.
- Acționează asupra clarității gândurilor noastre.

- Formula de bază pentru suplimentarea dietei zilnice - Vitacor Plus.

- Extract de sâmburi de struguri - OPC.

- Extracte din plante naturale - Fitobiologice.

- Formula reconstructivă cu nutrienți celulari - Arteriforte.

- Vitacor Plus + Prolysin C.

- Vitacor + Enercor.

- Vitacor + Femicell.

- Vitacor + Phyto Pro M.

- Phytobiologicals Balance Control.

- Zinc + Selenium Complex.

- Coenzima Q10 - Complex.

- Vitamin B Complex.

- Magnesium Complex.

- Vitacor + Lensivit.

- Toate Produsele.

- Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri - Am luat cunoștință de programul de partener al Dr. Rath Health Alliance si fac: Cerere de participare în calitate de consultant - Narcis-Iancu Bless ca Consultant va recomand Dr. Rath Health Alliance - Descarcă.

- Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri - Ce-implica-de-fapt-noul-nostru-program-de-parteneri - Descarcă.

- Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri vezi: Linii-directoare-pentru-consultanti-in-programul-partener - Descarcă.

- Am devenit conștient de programul de parteneri și aș dori să iau legătura cu un consultant mai mult info:

- Narcis-Iancu Bless: narcisiancubless@gmail.com

- Tel. mobil: +49(0)1784268209

Psalmul 103: 2-5
2. Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
3. El îţi iartã toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
4. El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5. El îţi satură de bunătăţi bătrăneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.

Isaia 33: 24
24. Nici un locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” Poporul Ierusalimului capãtã iertarea fărădelegilor lui.

Ieremia 17: 14
14. Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; cãci Tu eşti slava mea!

Ieremia 33: 6
6. Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.

Isaia 65: 18-20
18. Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie.
19. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
20. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni cari să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr,...

Psalmul 30: 2
2. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.

Descoperirile stiinţifice cu premiul Nobel 2009 despre:
- Prelungirea Telomerelor prin enzima Telomeraza este in concordanţa cu invăţătura despre prelungirea vieţii din Biblie

Epistola intai a lui Pavel catre Timotei 6:
20. Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel,

2 Imparati 20: 1-7
1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.“
2. Ezechia s-a întors cu faţa la părete, şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
3. „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!“ Şi Ezechia a vărsat multe lacrămi.
4. Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
5. „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: «Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.
6. Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei, şi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea, şi din pricina robului Meu David.“
7. Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine.“Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat.

Psalmul 139: 16
16. Cînd nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

- Ceasul epigenetic analiza ADN-ului care ne prezice cat mai avem de trait.

- Ceasul epigenetic ca ajutor pentru a găsi tratamente anti-îmbătrânire (Steve Horvath).

Isaia 65: 18-20
18. Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie.
19. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
20. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni cari să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vîrsta de o sută de ani va fi încă tânăr,...

A treia epistola a lui Ioan 1: 1-2
1. Presbiterul (Sau: bătrînul.) către prea iubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.
2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

Epistola a lui Pavel către Coloseni 4: 14
14. Luca, doctorul prea iubit, şi Dima, vă trimet sănătate.

În Dicţionarul biblic de nume proprii de Nicolae Moldoveanu
- Iehova Rafa Exod 15: 26 înseamnă:

1. Domnul, care te vindecă
2. Refacut si videcat (de Dumnezeu), Medicină

3. Restaurați-vă, vindecați, fizic și spiritual

Exod 15: 26
26. El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

- Important este sa primim descoperirea: Yahweh Rafa si-apoi sa mergem la doctor sau medicină, pentru ca El conduce mâna Doctorului (a Chirurgului) ca să se facă vindecarea.

2 Cronici 16: 12
12. În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare aşa încît avea mari dureri; chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori.

- Deci nu trebuie să aşteptăm ca boala sa devină cronică (omul este compus din: duh, suflet si trup - 1 Tesaloniceni 5: 23-24)

- Premiul nobel pentru medicină in 2009 la Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider and Jack W. Szostak - Modul în care cromozomii sunt protejați prin telomeri și enzima telomerază.

- - Promisiunea nemuririi de Dr. William AMZALLAG.

- Înțelegerea procesului de îmbătrânirii - Dr. William AMZALLAG..

- Căile celulare sinergice identificate care prelungesc durata de viață cu 500%
- Descoperirea mecanismelor celulare ar putea deschide ușile către terapii anti-aging anti-îmbătrânire mai eficiente
.

- Ce moleculă este capabilă să inverseze senescența de David Sinclair - Youtube info.

- Rolul mitocondriei în îmbătrânire și boli - David Sinclair

- - Referinţe stiinţifice.

- Rata de creștere a telomerilor scurte prevede longevitatea la mamifere (Vera E. et all. 2012).

- Terapia genică cu telomerază la șoarecii adulți și bătrâni (cu efect anti-aging) întârzie îmbătrânirea și crește longevitatea fără a crește cancerul (Bernardes de Jesus et all. 2012).

- Evaluarea biomarkerilor de senescență celulară și organică. (Bruno Bernardes de Jesus et all. 2012).

- Produse naturale care activează Telomeraza.

- Aportul caloric și îmbătrânirea (Richard Weindruch, et all. 1997).

- Restricția calorică și mimetica acesteia. (Shin-Hae Lee et all. 2013).

- De șoareci și bărbați: beneficiile restricției calorice, exercițiilor fizice și mimetice. (Evi M. Mercken, et all. 2013)

- O viață mai bună prin chimie: restricția calorică (CR) și mimetica CR modifică funcția genomului pentru a promova sănătatea crescută și durata de viață. (Zoe E. et all. 2016).

- Wikipedia - Restricția calorică și mimetica Produse recomandate: Resveratrol, Metformin, Acidul oxaloacetic, Fisetina.

- Fisetina, cu mimetica de restricție calorică potențială, atenuează biomarkerii de senescență la eritrocitele de șobolan. (Singh S et all. 2019).

- Fisetina este un supliment nutritiv terapeutic in senescenta care extinde sănătatea și durata de viață. (Matthew J. et all. 2018).

- Fisetina ca mimetică de restricție calorică protejează creierul de șobolan împotriva stresului oxidativ indus de îmbătrânire, apoptoză și neurodegenerare. (Singh S et all. 2018).

- Noi perspective pentru Fisetina - Fisetină un flavonoid izolat din (Rhus cotinus L.). (Grzegorz Grynkiewicz et all. 2019).

- Fisetina un flavonoid promovează potențarea pe termen lung dependentă de ERK și îmbunătățește memoria - Fisetina se găsește frecvent în căpșuni și alte fructe și legume. (Maher P. et all. 2006).

- Activatori dietetici de Sirt1 - Suplimente dietetice și Sirt1. (Joanne S. et all. 2009).

- Durata de viață este prelungită la șoarecii care predispun la autoimune (NZB x NZW) F (1), alimentați cu o dietă îmbogățită cu acizi grași (n-3). (Jolly CA. et all. 2001)

- Suplimente nutrive cu acizi grași Omega-3 restabilește mecanisme care mențin homeostazia creierului în leziuni traumatice ale creierului. (Wu A. et all. 2007).

- Omega 3 acizii grași EPA și DHA.

- Resveratrol: o moleculă cu multe ținte. (Pirola L, et all. 2008).

- Activatorii de molecule mici ale sirtuinelor extind durata de viață a Saccharomyces cerevisiae. (Howitz KT. et all. 2003).

- Resveratrol preventiv pentru cancer este convertit la piceatannol agent anticancer prin enzima CYP1B1 a citocromului P450. (Potter GA. et all. 2002).

- Resveratrol îmbunătățește funcția mitocondrială și protejează împotriva bolilor metabolice prin activarea SIRT1 și PGC-1 alpha. (Lagouge M et all. 2006).

- Resveratrol ca antiinflamator și anti-aging - anti-îmbătrânire: mecanisme și implicații clinice. (de la Lastra CA, et all. 2005).

- Evaluarea funcțională a activatorilor farmacologici ai telomerazei în celulele T umane. (Brenda Molgora, et all. 2013)

- Efectul modificărilor cuprinzătoare ale stilului de viață asupra activității telomerazei și a lungimii telomerei la bărbații cu cancer de prostată cu risc scăzut dovedit de biopsie: urmărirea pe 5 ani a unui studiu pilot descriptiv. (Prof Dean Ornish, et all. 2013)

- Beneficii ale rădăcinii de Astragalus - Celulele și longevitatea.

- Cei doi izomeri ai compușilor HDTIC de la Astragali Radix încetinesc rata de scurtare a telomerilor prin atenuarea stresului oxidativ și cresc capacitatea de reparare a ADN-ului în celulele fibroblastului diploid pulmonar uman fetal. (Wang P, et all 2010)

- Un nou efect anticancer al saponinelor Astragalus: activarea transcripțională activarea de gena NSAID. (Auyeung KK, et all. 2009)

- Implicații anti-aging - anti-îmbătrânire ale Astragalus Membranaceus (Huangqi): un cunoscut tonic chinez. (Ping Liu, et all. 2017)

- Efectele antioxidante ale Radix Astragali (Astragalus membranaceus și specii înrudite) în protejarea țesuturilor de vătămare și boală. (Shahzad M, et all. 2016)

- Proprietățile modulatoare ale tratamentului cu suplimente nutritionale de Astragalus membranaceus asupra cancerului de sân triplu-negativ: o metodă farmacologică integrată. (Cun Liu, et all. 2019)

- Revizuirea caracteristicilor botanice, fitochimie și farmacologie a Astragalus membranaceus (Huangqi) - Până la 100 de compuși, incluzând flavonoide, saponine, polizaharide și aminoacizi, au fost identificate până în prezent și au fost raportate diferitele activități biologice ale compușilor. (Fu J et all. 2014). - Activator de Telomerază - Supliment alimentar: Astragalus (astragalus membranaceus) extract - TA-65 alungește telomere scurte și crește durata de sănătate a șoarecilor adulți / bătrâni, fără a crește incidența cancerului. (Bernardes de Jesus B. et all. 2011).

- Suplimente alimentare cu acidul oxaloacetic crește durata de viață în Caenorhabditis elegans printr-o cale dependentă de AMPK / FOXO. (Williams DS et all. 2009)

- Descoperirea activatorilor puternici ai telomerazei: desfășurarea de noi perspective terapeutice - anti-aging anti-îmbătrânire. (Dimitris Tsoukalas, et all. 2019).

- Test de capacitate de antioxidanți echivalent Trolox față de Analiza oxigen-radical a capacității de absorbție (ORAC) în plasmă. (Chi Chiu Wang, et all. 2004).

- Componentele active și aplicațiile clinice ale uleiului de măsline. - Măslinul, (Olea europaea L.), este originar din bazinul mediteranean și în unele părți din Asia Mică. Fructele și uleiul extras prin compresie au o gamă largă de aplicații terapeutice și culinare.(Waterman E. et all. 2007)

- Hidroxitirosol are o valoare ORAC (capacitatea de absorbție a radicalilor de oxigen) - capacitatea de absorbție a radicalilor liberi care nu afectează celulele) de 68.576 - care este considerat a fi de 15 ori mai mare decât ceaiul verde și de 3 ori mai mare decât Coenzima Q10.

- Hidroxitirosol un antioxidant din uleiul de măsline protejează eficient împotriva deteriorării provocate de stresul oxidativ al răspunsului NObullet al aortei de șobolan izolate. (Rietjens SJ et all. 2007).

- Ulei de măsline extravirgin și boli cardiovasculare: beneficii pentru sănătatea omului. (Nocella C. et all. 2018).

- Uleiul de măsline extravirgin îmbunătățește învățarea și memoria la șoarecii SAMP8. - Rezultatele noastre sugerează că EVOO are efecte benefice asupra deficitelor de învățare și de memorie găsite în îmbătrânire și boli, precum cele legate de supraproducția proteinei amiloid-β, prin inversarea daunelor oxidative din creier, efecte care sunt crescute cu concentrații crescânde de polifenoli în EVOO.(Farr SA. et all. 2012).

- Efectele de protecție ale uleiului de măsline extravirgin asupra răspunsurilor inflamatorii mediate de imunitate. (Casas R. et all. 2018).

- Consumul de ulei de măsline extravirgin îmbunătățește compoziția corpului și tensiunea arterială la femeile cu exces de grăsime corporală: un studiu clinic randomizat,dublu-orb, controlat cu placebo. - Rezultatele noastre indică faptul că EVOO ar trebui inclusă în programele cu restricții energetice pentru tratamentul obezității.(Galvão Cândido F. et all. 2018).

- Uleiul de măsline virgin ca componentă nutritivă fundamentală și protector al pielii. - Prin urmare, este raportată o evaluare a valorii biologice a uleiului de măsline extravirgin și utilizarea acestuia ca materie primă actuală în dermatologia cosmetică.(Viola P. et all. 2009).

- Siguranța și eficacitatea formulării pe bază de hidroxitirosol asupra inflamației pielii: evaluare in vitro pe modelul de epidermă umană reconstruită. - Formularea pe bază de hidroxitirosol asupra inflamației pielii: evaluare in vitro pe model de epidermă umană reconstruită.(Smeriglio A. et all.).

- C-MED-100, un nou extract apos din Gheara mâţei: Uncaria tomentosa cu funcția imună și toxicitatea redusă ofera repararea ADN-ului îmbunătățit. (Sheng Y et all. 2000).

- C-Med-100 și reparații ADN - Youtube info.

- AC-11 este un extract apos din Gheara mâţei (Uncaria tomentosa), care are o varietate de efecte care îmbunătățesc repararea ADN-ului și reglează inflamația în jos. (Mentor JM. et all. 2015).

- Suplimente alimentare: L-Carnozina reduce rata de scurtare a telomerelor fibroblastelor - Supliment alimentar anti-aging. (Shao L et all. 2004).

- Suplimente alimentare: l-Carnozina un agent anti-oxidant versatil și antiglicant. (V. Prakash Reddy et all. 2005)

- Prin controlul stresului oxidativ, suprimarea procesului de glicare și a ionilor metalici chelatori, L-carnozina este capabilă să reducă sechele dăunătoare, cum ar fi deteriorarea ADN-ului.

- Zahărul accelerează îmbătrânirea corpului printr-un proces numit glicare.

- L-Carnozina: Este un agent anti-glicare și mai bun decât aminoguanidina HCL și poate preveni dezvoltarea legăturilor încrucișate în colagen;

- Suplimente alimentare - Compușii naturali, cum ar fi polifenolii din ceai de afine și ceai verde și aminoacizi precum l-Carnozina au un nivel ridicat de activitate antioxidantă și antiinflamatoare, care scade efectele dăunătoare ale speciilor reactive de oxigen (ROS), în sânge, creier și alte țesuturi din corp.

- Peste 100 de ingrediente naturale au fost testate și sa constatat că 4 ingrediente au o sinergie puternică și au crescut celulele stem adulte: Extract de afine, Extract de ceai verde, L-carnozină și Vitamina D3.

- Activități biologice de 2,3,5,4′-Tetrahidroxistilbene-2-O-β-D-Glucozidă (THSG) este componenta activă a plantei medicinale chineze Polygonum multiflorum Thunb. în tratamente anti-aging. (Shuang Ling et all. 2016).

- Suplimente alimentare: N-acetil-L-cisteină (NAC) un anti-aging - întârziere îmbătrânirea ovocitului la șoareci prin antioxidantul NAC. (Liu J. et all. 2012).

- Flavonoidele inhibă formarea pentosidinei reticulare AGE în colagen incubat cu glucoză, conform structurii lor. (Urios P. et all. 2007).

- Efectul inhibitor al flavonoidelor asupra formării de produse finale de glicare avansate. - Mecanismul inhibitor al flavonoidelor împotriva glicării s-a datorat, cel puțin parțial, proprietăților lor antioxidante. (Wu CH, et all. 2005)

- Captarea reacțiilor speciilor de carbonil reactiv cu polifenoli de ceai în condiții fiziologice simulate. - Epicatechinele din ceaiul verde și teaflavinele din ceaiul negru s-au dovedit a fi capabile să reducă concentrația de metilglyoxal (MGO) în condiții de tampon fosfat fiziologic. (Lo CY. et all. 2006).

- Produsii finali de glicozilare AGE in urma unor rectii chimice a moleculelor de zahar cu proteinele, lipde sau aglicon produsul rezultat se numeste glicozida in cazul proteinelor glicoproteina sau peptidoglican. - Rectia se mai numeste rectia Maillard)

- Curcumina din turmeric, elimină efectul produselor finale de glicare avansate (AGEs) asupra reglării divergente a expresiei genice a receptorilor (AGE) prin întreruperea semnalizării leptinei. (Youcai Tang et all. 2014)

- Produse finale avansate de glicare din alimente și un ghid practic pentru reducerea lor în dietă. - Formarea de noi dAGEs în timpul gătitului: Folosind timp de gătit mai scurt, gătit la temperaturi mai scăzute și prin utilizarea ingredientelor acide, cum ar fi sucul de lămâie sau oțetul. (Uribarri J et all. 2010)

- Produse finale avansate de glicare din alimente consumate în mod obișnuit. Cantitatea de efectul produselor finale de glicare avansate (AGE) prezenți în toate categoriile de alimente a fost legată de temperatura de gătit, durata timpului de gătit și prezența umezelii. Prăjirea (225 grade C) și prăjirea (177 grade C) au dus la cele mai ridicate niveluri de AGEs, urmate de prăjire (177 grade C) și fierbere (100 grade C).(Goldberg T et all. 2004)

- Procesul de glicozilare non-enzimatică a proteinelor, cum ar fi colagenul, duce la formarea de produse finale de glicare (AGE). Produsele avansate de glicare au ca rezultat rigidizarea patologică a cartilajului și a matricei extracelulare și se acumulează odată cu vârsta. Pentozidina, (AGE), este prezentă în serul, lichidul sinovial și cartilajul articular de la pacienții cu osteoartrită (OA). (Saudek DM et all. 2003)

- Managementul sarcopeniei un diagnostic operațional: Modificări asociate vârstei în muşchii fixaţi pe schelet (muşchii scheletali) și efectul lor asupra mobilității. (Fulvio Lauretani et all. 2003).

- Glicozilarea non-enzimatică a unei matrice de colagen de tip I: efecte asupra dezvoltării osteoblastice și a stresului oxidativ. (McCarthy AD et all. 2001)

- Lungimea telomerului, celulele stem și îmbătrânirea. (Blasco MA. 2007).

- - Celule stem: Ce sunt celulele stem și ce fac - Celulele stem se imparte pot deveni celule stem cerebrale, celule stem ale pieli, celule stem ale ficatului, celule stem ale sistemului osos.

- Nutraceutice: Promovează sinergic proliferarea celulelor stem umane. - Un efect legat de doză de afine, ceai verde, catechină, L-carnozină și vitamina D (3) a fost observat la proliferarea cu măduva osoasă umană, comparativ cu factorul de stimulare a coloniei granulocit-macrofag uman (hGM-CSF). Arătăm în continuare că combinațiile de nutrienți care produc un efect sinergic pentru a promova proliferarea progenitorilor hematopoietici umani. Acest lucru demonstrează că nutrienții pot acționa pentru a promova vindecarea printr-o interacțiune cu populațiile de celule stem. (Bickford PC. et all. 2006)

- Alga: Spirulina promovează geneza celulelor stem și protejează împotriva scăderilor induse de LPS în proliferarea celulelor stem. (Adam D. et all. 2010).

- Chlorella (Chlorella vulgaris) alga care modulează peroxidul de hidrogen care induce deteriorarea ADN-ului și scurtarea telomerului a fibroblastelor umane derivate de la indivizi diferiți. (Makpol S et all. 2009).

- Suplimente alimentare cu: Fucoidan (Luminaria japonica) protejează celulele stem mezenchimale împotriva stresului oxidativ și îmbunătățește regenerarea vasculară într-un model de ischemie posterioară. (Han YS et all. 2015)

- Vitamina D cu: Concentrații mai mari în ser sunt asociate cu lungimea mai lungă a telomerilor de leucocite la femei. (Richards JB et all. 2007)

- Vitamina D3 1500 UI în forma sa deosebit de biodisponibilă de colecalciferol (vitamina D3).

- Rolul principal al telomerilor ca răspuns la deteriorarea ADN-ului în celulele neuronale. (Zhang P, et all. 2007)
- Suplimente alimentare cu: Acid folic poate proteja neuronii împotriva bolii Alzheimer, păstrând nivelurile de homocisteină scăzute și reducând astfel încorporarea greșită a uracilului în ADN în neuroni.

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan (adică triptofan) este unul dintre opt aminoacizi esențiali (adică aminoacizi care nu pot fi sintetizați în corpul uman și trebuie furnizați de dietă)

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan: funcții metabolice de bază, cercetare comportamentală și indicații terapeutice. (Dawn M Richard, et all. 2009)

- Ca unic precursor al serotoninei, cercetările experimentale au arătat că rolul L-triptofanului în sinteza serotoninei creierului este un factor important implicat în starea de spirit, comportament și cogniție.

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan este procesat în 5-HTP în ficat. Apoi este procesat în creier pentru a deveni serotonină un neurotransmițător. La rândul său, serotonina poate fi transformată în melatonină, un hormon legat direct de inițierea somnului.

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan exercită, de asemenea, efecte asupra altor neurotransmițători și a compușilor SNC. S-a dovedit că dopamina, norepinefrina și beta-endorfina cresc în urma administrării orale de triptofan.

- Serotonina: 5-hidroxitriptamina (5-HT) este un neurotransmițător monoaminic. Are o imagine populară care contribuie la sentimentele de buna dispoziție, modulând cogniția, învățarea, memoria.

- 5-Hidroxitriptamina (serotonina) în tractul gastrointestinal. (Michael D. Gershon 2013)

- Biosinteza NAD: identificarea căii triptofanului până la chinolinat în bacterii. (Kurnasov O, et all. 2003)

- Suplimente nutritive cu: L-Triptofan: aspecte biochimice, nutriționale și farmacologice. - L-Triptofan este important atât pentru sinteza proteinelor, cât și ca precursor al niacinei, serotoninei și alți metaboliți.(Sainio EL, et all. 1996)

- Deficitul cognitiv indus de epuizarea acută a triptofanului la pacienții cu boala Alzheimer. - Epuizarea acută a triptofanului a afectat semnificativ funcția cognitivă la pacienții cu demență de tip Alzheimer. Funcția serotonergică compromisă, în combinație cu deficitul colinergic, poate contribui important la scăderea cognitivă a demenței de tip Alzheimer.(Porter RJ, et all. 2000)

- Variații diurne ale concentrațiilor plasmatice de triptofan, triosină și alți aminoacizi neutri: efectul aportului de proteine alimentare. (Fernstrom JD, et all. 1979)

- Aminoacizii plasmatici răspund la om la mesele de seară cu compoziție nutrițională diferită. - Din aceste date se ajunge la concluzia că, dacă sinteza neurotransmițătorului cerebral este controlată prin aceleași mecanisme ca la șobolani, atunci masa de seară care conține Triptofan (TRP) adăugată a fost singura dintre mesele care ar putea afecta sinteza neurotransmițătorului cerebral (serotonină).(Ashley DV, et all. 1982)

- Epuizarea de triptofan afectează consolidarea memoriei, dar îmbunătățește atenția focalizată la voluntarii tineri sănătoși. - Aceste rezultate indică faptul că serotonina este esențială în procesul de consolidare a memoriei pe termen lung, în primul rând în primii 30 de minute după achiziție. Îmbunătățirea proceselor cognitive specifice prin reducerea funcției 5-HT poate fi legată de îndepărtarea acțiunilor inhibitoare ale 5-HT din cortex. (Schmitt JA, et all. 2000)

- Funcția serotoninei și mecanismul acțiunii antidepresive. Reversarea remisiei indusă de antidepresive prin epuizarea rapidă a triptofanului plasmatic. (Delgado PL, et all. 1990)

- Epuizarea de L-Triptofan: un predictor al viitoarelor episoade depresive în tulburarea afectivă sezonieră? (Neumeister A, et all. 1999)

- Epuizarea de L-Triptofan: un predictor al viitoarelor episoade depresive în tulburarea afectivă sezonieră? - Descoperirile noastre preliminare sugerează că acei pacienți cu tulburari afective sezoniere - seasonal affective disorder (SAD) care dezvoltă simptome depresive în timpul epuizării triptofanului, atunci când sunt remiși pe deplin, iar terapia în afara ramane cu risc ridicat de a experimenta un episod depresiv de tulburari afective sezoniere (SAD) și în iarna ulterioară.(Neumeister A, et all. 1999)

- Efectul care provoacă somnul - L-Triptofan. (Körner E, et all.1986)

Supliment alimentar: Melatonina este un hormon produs pe calea triptofanului / serotoninei care reglează ritmurile diurne și influențează sistemul reproductiv și imunitar.

Supliment alimentar: Melatonina și influența sa asupra sistemului imunitar. - Se crede că Melatonina este un regulator important al ritmurilor circadiene și sezoniere.(Szczepanik M. 2007)

- Sensibilitatea sistemului circadian uman la lumina de undă scurtă (420-nm). (Brainard GC, et all. 2008)

- Eficacitatea de melatonina pentru promovarea somnului sănătos: o evaluare rapidă a dovezilor din literatura de specialitate. (Rebecca B Costello, et all. 2014)

- Melatonina: farmacologie, funcții și beneficii terapeutice. - Melatonina sincronizează oscilatoarele centrale, dar și periferice (glanda suprarenală fetală, pancreas, ficat, rinichi, inimă, plămâni, grăsime, intestin etc.), permițând organizarea temporală a funcțiilor biologice prin ritmuri circadiene (cicluri de 24 de ore) în raport cu mediul periodic schimbări și, prin urmare, adaptarea individului la mediul său intern și extern. Măsurile de melatonină sunt considerate cele mai bune indicii periferice ale cronometrării circadiene umane pe baza unui ceas intern de 24 de ore.(Sylvie Tordjman, et all. 2017)

- Longevitate - Obezitate - Dr. William AMZALLAG.

- Indicele de masa corporala (IMC) mai puţin ca 18,50 risc de boală, 18,50 sau mai puţin, subponderal subgreutate corporală.
- Indicele de masa corporala (IMC) mai puţin ca 18,50.
- Indicele de masa corporala (IMC). Între 18,50 şi 24,99‎: ‎Greutate normală.
- Indicele de masa corporala (IMC) între 25,00 şi 29,99‎: ‎Supraponderal.
- Indicele de masa corporala (IMC) peste 30,00 ‎obezitate.
- De unde opţinem energia.
- 1 gr de carbohidraţi (zahar) = 4 cal.
- 1 gr de proteine = 4 cal.
- 1 gr de grasimi = 9 cal.

1. Metabolismul bazal și cum se calculează BMR - Cea mai mică cantitate de energie de care organismul are nevoie se numește rata metabolică bazală sau BMR.

- Calculator de calorii.

- Se consumă 1 cal./kg/ora.
- Dacă aveţi o greutate de 60 kg.
- In 24 de ore se consumă: 60x24 de ore=1440 cal/pe zi.

2. Se consumă energie la frig sau caldură se numeste: Termogeneză.

3. Se consumă energie dependentă de activitatea fizică.
- Mai sunt şi alte posibilitati de a reduce masa corporală prin controlul metabolizmului.
- Metabolismul care la rândul său este controlat de un grup sofisticat de hormoni.

- Lucrând în armonie cu foamea și creând un fel de stocare a energiei: celulele adipoase.
- Aceste celule aveau capacitatea de a stoca toate tipurile de energie obținute din grăsimi, colohidrați și chiar proteine.
- Pentru a stoca energia sub formă de trigliceride, o celulă adipoasă își poate crește dimensiunea de cincizeci de ori.
- Datorită disponibilității alimentare nesigure, genele noastre au fost orientate către un mod economic.
- Prin activitate corporală se consuma de energie, riscurile sedentarismului: obezitate.

- Obezitatea duce la boli cronice:
- Boli de inima.
- Boli cardiovasculare.
- Diabet, Cancer.
- Sindrom metabolic.
- Ceea ce reduce rata vieţii, consecinţe psihice, mentale, creste dauna DNA reduce celulele stem.
- Consumul de prea mult zahar sau grasime, prea putina miscare corporala.
- Consumul de suplimente nutritive care controleaza metabolismul: Cât de repede poți să faci mușchi.

- Înțelegerea: Microbiota, numită și microbiom - Youtube.

Microbiota, numită și microbiom (Micro pentru mic și Biom pentru corpul uman)
- Microbiota, numită și microbiom reprezintă ansamblul microorganismelor care populează un ecosistem - Corpul este microbiomul tău.

- Corpul este microbiomul tău.
- Gura.
- Gât.
- Nas.
- Piele.
- Aparatul digestiv.
- Bacterii.
- Fungi.

- Probiotice.

- Cercetările arată că microbii participă la răspunsurile vitale ale sănătății.
- Funcția sistemului imunitar.
- Detoxifiere.
- Reducerea inflamatiei.
- Producția de neurotransmițători și vitamine.
- Consumul de nutrienți, senzația de foame sau sațietate.
- Acționează asupra dispoziției noastre.
- Acționează asupra clarității gândurilor noastre.

- Formula de bază pentru suplimentarea dietei zilnice - Vitacor Plus.

- Extract de sâmburi de struguri - OPC.

- Extracte din plante naturale - Fitobiologice.

- Formula reconstructivă cu nutrienți celulari - Arteriforte.

- Vitacor Plus + Prolysin C.

- Vitacor + Enercor.

- Vitacor + Femicell.

- Vitacor + Phyto Pro M.

- Phytobiologicals Balance Control.

- Zinc + Selenium Complex.

- Coenzima Q10 - Complex.

- Vitamin B Complex.

- Magnesium Complex.

- Vitacor + Lensivit.

- Toate Produsele.

- Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri - Am luat cunoștință de programul de partener al Dr. Rath Health Alliance si fac: Cerere de participare în calitate de consultant - Narcis-Iancu Bless ca Consultant va recomand Dr. Rath Health Alliance - Descarcă.

- Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri - Ce-implica-de-fapt-noul-nostru-program-de-parteneri - Descarcă.

- Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri vezi: Linii-directoare-pentru-consultanti-in-programul-partener - Descarcă.

- Am devenit conștient de programul de parteneri și aș dori să iau legătura cu un consultant mai mult info:

- Narcis-Iancu Bless: narcisiancubless@gmail.com

- Tel. mobil: +49(0)1784268209

- Narcis-Iancu Bless ca consultant va recomand Dr. Rath Health Alliance.

- Promovare online a articolului: Suplimente nutritive

- Dacă vă place site-ul web: www.cantari.de - Este un web site bun!: Faceți doar un link către noi - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.

Preluare Cod - Doar Text - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.