blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Trupul lui Hristos, ce este | Cântări | Cântări creştine

Trupul lui Hristos, ce este | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Trupul lui Hristos, ce este? - Cântarea Nr. 146
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Trupul lui Hristos, ce este de Nicolae Moldoveanu


Trupul lui Hristos, ce este?: MP3 - Stereo.


Trupul lui Hristos, ce este?

Cântări creştine

1. Trupul lui Hristos, (bis)
ce este Trupul lui Hristos? (bis)
- Adevărată libertate,
- Desăvârşită unitate,
- Intrare în Eternitate,
- Şi harurile toate, toate!
Acesta este Trupul lui Hristos!

2. Trupul lui Hristos, (bis)
ce este Trupul lui Hristos? (bis)
- O dragoste cu părtăşie,
- Netulburată bucurie,
- Izvor de pace şi tărie,
- Şi stâncă de statornicie!
Acesta este Trupul lui Hristos!

3. Trupul lui Hristos, (bis)
ce este Trupul lui Hristos? (bis)
- Credinţa cea biruitoare,
- Nădejdea-ncununată-n soare,
- Iubirea-n rod, dar şi în floare,
- Şi nesfârşită Sărbătoare!
Acesta este Trupul lui Hristos!

4. Trupul lui Hristos, (bis)
ce este Trupul lui Hristos? (bis)
- Mireasă albă-n pregătire,
- Ce-aşteapt-a Mirelui venire,
- Spre-a nunţii culme-n strălucire,
- În cânt de veşnică mărire!
Acesta este Trupul lui Hristos!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook