Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Sfant, sfant, sfant | Kadosh, kadosh, kadosh | Cantari.de

Sfânt, sfânt, sfânt | Cantari | Cantari crestine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Isaia 6: 1-8
1. În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
2. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau.
3. Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui“!
4. Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum.
5. Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!“
6. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar.
7. Mi-a atins gura cu el, şi a zis: „Iată, atingîndu-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!“
8. Am auzit glasul Domnului, întrebînd: „Pe cine să trimet, şi cine va merge pentru Noi?“ Eu am răspuns: „Iată-mă, trimete-mă!“

Evanghelia dupa Ioan 7: 18
18. Cine vorbeşte dela sine, caută slava lui însusi; dar cine caută slava Celuice l-a trimes, acela este adevărat, şi în el nu este strâmbătate.

Evanghelia dupa Matei 6: 9-13
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ.
11. Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

Întaia epistola soborniceasca a lui Petru 1: 15-23
15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfânt”.
17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
18. căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfîrşitul vremurilor pentru voi,
21. cari, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

Apocalipsa lui Ioan 4: 8-11,
8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea cîte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe, dinlăuntru. Zi şi noapte, ziceau fără încetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!”
9. Cînd aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie, şi care este viu în vecii vecilor,
10. cei douăzeci şi patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie, şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie, şi ziceau:
11. „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Apocalipsa lui Ioan 22: 11,
11. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!

Sfânt, sfânt, sfânt - Cântarea Nr. 290
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 6.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.
- Contact editura: Fratele Iosif Lazăr. Tel mobil. 0748499902

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Sfânt, sfânt, sfânt de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Sfânt, sfânt, sfânt: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Sfânt, sfânt, sfânt...

Cântări creştine
1. Sfânt, sfânt, sfânt, Sfânt, sfânt, sfânt, eşti Tu,
Doamne Savaot, eşti Tu, Doamne Savaot,
plin e ceru-ntins şi pământul tot
de mărirea Ta, de mărirea Ta, de mărirea Ta,
laudă în veci noi Îţi vom cânta!

2. Sfânt, sfânt, sfânt, Sfânt, sfânt, sfânt, eşti Tu,
Doamne-n veşnicii, eşti Tu, Doamne-n veşnicii,
rânduirea Ta toată-i bucurii.
Totu-i numai har, totu-i numai har, totu-i numai har,
laudă Îţi dăm fără de hotar!

3. Sfânt, sfânt, sfânt, Sfânt, sfânt, sfânt, eşti Tu,
Doamne când lucrezi, eşti Tu, Doamne când lucrezi,
în Fiinţa Ta viaţa ne-o păstrezi.
Veşnic Te mărim, veşnic Te mărim, veşnic Te mărim,
laudă cu foc veşnic Ţi-nnoim!

Kadosh, Adonai Tz'vaot din limba ebraică

Cântăre creştină care îl laudă pe Isus Hristos - Yeshua HaMashiach
1. Kadosh, kadosh, kadosh Adonai tz'vaot.
M'lokol haaretz k'vodo.
Kadosh, kadosh, kadosh Adonai Elohim,
El elion Melech ham'lachim.

2. Lachem nodev'naria, nischtachave l'fanejcha.
N'romem et schem, et schem Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Kadosh, Kadosh Ata.

3. Lachem nodev'naria, nischtachave l'fanejcha.
N'romem et schem, et schem Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Kadosh, Kadosh Ata.

4. Viziona-ţi pe Youtube: Kadosh, Adonai Tz'vaot
- Cântăre creştină care îl laudă pe Dumnezeu.

Kadosh, kadosh, kadosh Adonai tz'vaot tradus din limba ebraică:
Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu Cel Atotputernic.
.
- Adonai Elohim, El elion tradus din limba ebraică:
Domnul Dumnezeu Cel Prea Înalt

Kadosh, Adonai Tz'vaot în limba română: Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu Cel Atotputernic.

Cântăre creştină care îl laudă pe Isus Hristos - Yeshua HaMashiach
1. Sfânt, sfânt, sfânt Dumnezeu Atotputernic.
Pământul întreg mărturiseşte puterea Lui.
Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Dumnezeul nostru Cel Prea Înalt,
Regele regilor.

2. Plin de recunoştinţă iti cântăm Ţie Doamne.
Ne închinăm in față Ta Doamne.
Îţi inalţăm Numele, Yeshua, Yeshua Yeshua.
Sfânt este Domnul

3. Plin de recunoştinţă iţi cântăm Ţie Doamne.
Ne închinăm in faţă Ta Doamne.
Îţi inălţăm Numele, Yeshua, Yeshua Yeshua.
Sfânt este Domnul

Kadosh, Kadosh, Kadosh, în limba ebraică.

Cântăre creştină care îl laudă pe Dumnezeu Atotputernic
1. Kadosh, kadosh, kadosh, Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai, Elohim, tz'vaot. Adonai, Elohim, tz'vaot.
Kadosh, kadosh, kadosh, Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai, Elohim, tz'vaot. Adonai, Elohim, tz'vaot.

2. Ascher, haja v'hove v'javo.
Ascher, haja v'hove v'javo.

3. Kadosh, kadosh, kadosh, Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai, Elohim, tz'vaot. Adonai, Elohim, tz'vaot.
Kadosh, kadosh, kadosh, Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai, Elohim, tz'vaot. Adonai, Elohim, tz'vaot.

4. Ascher, haja v'hove v'javo.
Ascher, haja v'hove v'javo.

5. Viziona-ţi pe Youtube: Kadosh, Kadosh, Kadosh,
- Cântăre creştină care îl laudă pe Dumnezeu.

Kadosh, kadosh, kadosh tradus din limba ebraică:
Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu Cel Atotputernic.
.

Kadosh, Kadosh, Kadosh, în limba română.

Cântăre creştină care îl laudă pe Dumnezeu Atotputernic
1. Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt,
Tu eşti Doamn, Tu eşti Dumnezeu, Dumnezeu Atotputernic.
Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt,
Tu eşti Doamn, Tu eşti Dumnezeu, Dumnezeu Atotputernic.

2. Cel ce a fost, este şi va veni.
Cel ce a fost, este şi va veni.

3. Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt,
Tu eşti Doamn, Tu eşti Dumnezeu, Dumnezeu Atotputernic.
Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt,
Tu eşti Doamn, Tu eşti Dumnezeu, Dumnezeu Atotputernic.

4 . Cel ce a fost, este şi va veni.
Cel ce a fost, este şi va veni.
 

(c) Cantari

Tweets by cantari