blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Rataciti eram ca oile pierdute | Cantari crestine |

Rătăciţi eram ca oile pierdute - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cântarea proorocului Isaia (Isaia 53) 2 - Cântarea Nr. 23.
Rătăciţi eram ca oile pierdute din cartea de cantari: Cântările Bibliei pagina 92.
Versificarea: T. Dorz.
Muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Rătăciţi eram ca oile pierdute de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.


Rătăciţi eram ca oile pierdute: MP3 - Stereo.


Rătăciţi eram ca oile pierdute

Cântări creştine

1. Rătăciţi eram ca oile pierdute,
fiecare îşi vedeau de drumul lor,
însă Domnul a făcut a fi căzute
peste El pedeapsa relelor făcute
şi nelegiuirea noastr-a tuturor - (bis)

2. Când a fost în asuprire şi-n durere,
a tăcut şi gura Lui cuvânt n-a spus,
ca un miel pe care-l duce la tăiere,
ca o oaie mută-a arătat tăcere,
gura Lui nu s-a deschis... a fost supus - (bis)

3. A fost dus sub apăsări şi judecată,
dar câţi oare din acei din vremea Sa
au crezut că viaţa lui a fost luată,
şi lovit de-această moarte-nfricoşată,
pentru vina ce poporul meu avea? - (bis)

4. Groapa Lui a fost cu-a celor răi săpată
şi mormântul la un loc cu cel bogat,
deşi El nu săvârşise niciodată
niciun rău, şi-n gura Lui nevinovată
niciun vicleşug nicicând nu s-a aflat - (bis)


- Strofa unu vedeţi şi: 1 Petru 2.25

1 Petru 2.25

25. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul (Sau: priveghetorul.) sufletelor voastre.

- Strofa doi se refera la: Isaia 53.7, Faptele Apostolilor 8.32

Isaia 53.7
7. Cînd a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

Faptele Apostolilor 8.32
32. „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;

- Strofa trei se refera la: Isaia 53.8; Faptele Apostolilor 8.33

Isaia 53.8
8. El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pămîntul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Faptele Apostolilor 8.33
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pămînt.”

- Strofa patru se refera la: Isaia 53.9; 1 Petru 2.22; 1 Ioan 3.5

Isaia 53.9
9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.

1 Petru 2.22
22. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug”.

1 Ioan 3.5
5. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
Cântarea proorocului Isaia (Isaia 53) 1 - Cântarea Nr. 22:
- Cine-a crezut în ce ni se vestise
din cartea de cântări: Cântarile Bibliei pagina 90,
Cântarea proorocului Isaia (Isaia 53) 3 - Cântarea Nr. 24:
- Domnul a găsit cu cale
din cartea de cântări: Cântarile Bibliei pagina 94.
 

(c) Cantari

facebook