blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Psalmul-6 | Nu mă pedepsi-n mânia, Doamne şi-n urgia Ta | Cântări | Cântări creştine

Psalmul-6 | Nu mă pedepsi-n mânia, Doamne şi-n urgia Ta | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Psalmilor | Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel către Romani 16: 19
19. Cît despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi, şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul.

Epistola lui Pavel catre Galateni 2: 20.
20. Si viaţa, pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunarile Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia data, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci sa mă fac creştin!”

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

narcisiancubless@gmail.com

Psalmul 32: 7
7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire.

Psalmul 69:30.
30. Atunci voi lauda Numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări.

Psalmul 100: 4
4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!

Psalmul 126: 2
2. Atunci gura ne era plină de strigate de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a facut mari lucruri pentru ei!“

Psalmul 126: 5
5. Cei ce seamană cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.

Psalmul 47: 7
7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cîntaţi o cântare înţeleaptă!

Psalmul 33: 3
3. Cîntaţi-I o cântare nouă! Faceţi sa răsune coardele şi glasurile voastre!

Psalmul 40: 3
3. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.

Psalmul 96: 1 1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

Psalmul 98: 1
1. Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a facut minuni. Dreapta si braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

Psalmul 33: 1.
1. Neprihaniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor făra prihană le şade bine cântarea de laudă.

Psalmul 49: 4
4. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt însuflate, îmi încep cântarea în sunetul arfei.

Psalmul 28: 7
7. Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Psalmul 68: 25
25. În frunte merg cântăreţii, apoi ceice cântă din instrumente, în mijlocul fetelor cari sună din timpane.

Psalmul 98: 5
5. Cântaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cântece din gură!

Psalmul 95: 2
2. Sa mergem înaintea Lui cu laude, sa facem sa răsune cântece în cinstea Lui!

Psalmul 119: 54
54. Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.

Psalmul-6 din cartea de cântări: Cântările Psalmilor - Psalmul-6.
- Cântări creştine versuri: Traian Dorz
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note - Sopran, Alt, Tenor, Bass, Ghitara şi pian:
- Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf de mai jos.

Psalmul-6 de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.


Psalmul-6: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Psalmul-6

Cântări creştine
1. 1. Nu mă pedepsi-n mânia,
Doamne şi-n urgia Ta,
2. căci mă ofilesc ai milă,
vindecă viaţa mea...

2. 3. Sufletul mi-e plin de groază
- Doamne, cât mai zăboveşti?
4. O, întoarce Doamne, vino,
sufletul să-mi izbăveşti!...

3. 5. Cel ce moare nu-şi aduce
nici aminte c-ai mai fi,
cine-Ţi va slăvi mărirea,
printre morţi când va dormi?

4. 6. Nu mai pot gemând... şi noaptea
plâng amar în aşternut,
îmi scald patul meu în lacrimi,
şi-mi frâng sufletul durut.

5. 7. Mi-a supt faţa întristarea,
şi-am îmbătrânit din greu,
din pricina celor care
mă tot prigonesc mereu.

6. 8. Depărtaţivă de mine,
voi toţi cei ce faceţi rău,
c-auzit-a Domnul, glasul
plânsul şi suspinul meu!

7. 9. Domnul mi-ascultă toate
cererile care-i fac,
Domnul îmi primeşte ruga,
că-i făcută pe-al său plac.

8. 10. Toţi vrăjmaşii mei fugi-vor
ruşinaţi şi îngroziţi,
într-o clipă au să-ntoarcă
de ruşine-acoperiţi!...
 

(c) Cantari

facebook