blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Psalmul-4 | O, răspunde-mi când strig, Domnul neprihanei mele | Cântări | Cântări creştine

Psalmul-4 | O, răspunde-mi când strig, Domnul neprihanei mele | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Psalmilor - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Psalmul 32: 7
7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire.

Psalmul 69:30.
30. Atunci voi lauda Numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări.

Psalmul 100: 4
4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!

Psalmul 126: 2
2. Atunci gura ne era plină de strigate de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a facut mari lucruri pentru ei!“

Psalmul 126: 5
5. Cei ce seamană cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.

Psalmul 47: 7
7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cîntaţi o cântare înţeleaptă!

Psalmul 33: 3
3. Cîntaţi-I o cântare nouă! Faceţi sa răsune coardele şi glasurile voastre!

Psalmul 40: 3
3. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.

Psalmul 96: 1 1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

Psalmul 98: 1
1. Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a facut minuni. Dreapta si braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

Psalmul 33: 1.
1. Neprihaniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor făra prihană le şade bine cântarea de laudă.

Psalmul 49: 4
4. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt însuflate, îmi încep cântarea în sunetul arfei.

Psalmul 28: 7
7. Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Psalmul 68: 25
25. În frunte merg cântăreţii, apoi ceice cântă din instrumente, în mijlocul fetelor cari sună din timpane.

Psalmul 98: 5
5. Cântaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cântece din gură!

Psalmul 95: 2
2. Sa mergem înaintea Lui cu laude, sa facem sa răsune cântece în cinstea Lui!

Psalmul 119: 54
54. Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.

Psalmul-4 din cartea de cântări: Cântările Psalmilor - Psalmul-4.
- Cântări creştine versuri: Traian Dorz
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note - Sopran, Alt, Tenor, Bass, Ghitara şi pian:
- Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf de mai jos.

Psalmul-4 de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.


Psalmul-4: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Psalmul-4

Cântări creştine
1. O, răspunde-mi când strig, Domnul neprihanei mele
scoatemă la larg în ceasul strâmtorării grele
Doamne-ai milă-ascultă-mi ruga strâmtorării grele (bis)
strâmtorării grele!

2. Până când, o, fii ai lumii, slava-mi veţi hulio,
până când deşertăciunea oare veţi iubio,
cât veţi mai umbla-n minciună, cât veţi mai iubio? (bis)
cât veţi mai iubi-o? (Oprire)
3. Să ştiţi că ales-a, Domnul, om iubit pe care
îl păstrează şi-i arată marea-i îndurare!
Domnu-aude când spre Dânsul strig şi-mi dă-ndurare! (bis)
strig şi-mi dă-ndurare!
4. Vă cutremuraţi cu groază de păcătuire,
spuneţivă asta-n inimi seara la-adormire,
şi tăceţi apoi... în patul vostru de-adormire (bis)
vostru de-adormire.

5. Domnului s-aduceţi jertfa pururea curată,
şi-n puterea Lui vă-ncredeţi pentru viaţa toată!
O, încredeţivă-n Domnul, pentru viaţa toată! (bis)
pentru viaţa toată!
6. Mulţi zic: cine-o să ne-arate nouă fericirea?
Eu spun: Tu ne-aduci o, Doamne, nouă strălucirea,
faţa Ta răsară, Doamne peste noi lucirea. (bis)
peste noi lucirea.
7. Tu-mi dai inimii mai multe stări de bucurie
decât lor, când le rodeşte grâul pe câmpie,
rodul vinului în viţă, grâul pe câmpie. (bis)
grâul pe câmpie.
8. Eu mă culc şi-adorm o Doamne, liniştit şi-n pace,
împâcarea Ta deplină fericit măface!
Fericită locuinţă pacea Ta mi-o face! (bis)
pacea Ta mi-o face!
 

(c) Cantari

facebook