blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Psalmul-2 | Pentru ce se întărâtă neamurile necurmat | Cantari | Cântări | Cântări creştine

Psalmul-2 | Pentru ce se întărâtă neamurile necurmat | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Psalmilor - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Psalmul 32: 7
7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire.

Psalmul 69:30.
30. Atunci voi lauda Numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări.

Psalmul 100: 4
4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!

Psalmul 126: 2
2. Atunci gura ne era plină de strigate de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a facut mari lucruri pentru ei!“

Psalmul 126: 5
5. Cei ce seamană cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.

Psalmul 47: 7
7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cîntaţi o cântare înţeleaptă!

Psalmul 33: 3
3. Cîntaţi-I o cântare nouă! Faceţi sa răsune coardele şi glasurile voastre!

Psalmul 40: 3
3. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.

Psalmul 96: 1 1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

Psalmul 98: 1
1. Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a facut minuni. Dreapta si braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

Psalmul 33: 1.
1. Neprihaniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor făra prihană le şade bine cântarea de laudă.

Psalmul 49: 4
4. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt însuflate, îmi încep cântarea în sunetul arfei.

Psalmul 28: 7
7. Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Psalmul 68: 25
25. În frunte merg cântăreţii, apoi ceice cântă din instrumente, în mijlocul fetelor cari sună din timpane.

Psalmul 98: 5
5. Cântaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cântece din gură!

Psalmul 95: 2
2. Sa mergem înaintea Lui cu laude, sa facem sa răsune cântece în cinstea Lui!

Psalmul 119: 54
54. Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.

Psalmul-2
din cartea de cântări: Cântările Psalmilor - Psalmul-1.
- Cantari crestine versuri: Traian Dorz - Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note - Sopran, Alt, Tenor, Bass, Ghitara şi pian:
- Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf de mai jos.

Psalmul-2 de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.


Psalmul-2: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Psalmul-2

Cântări creştine
1. 1.Pentru ce se întărâtă neamurile necurmat şi dece-n deşerte lucruri cugetul li-e frământat? 2.Domnii lumii se răscoală şi-mpreună sfătuiesc contra Domnului şi-n contra Unsului Său sfânt grăiesc:

2. 3.să le rupem legătura, să scăpăm de lanţul lor. 4.Domnu-şi bate joc de dânşii, râde, auzind ce vor. 5.Apoi în a Lui mânie le vorbeşte El, tunând i-ngrozeşte cu urgia şi puterea Lui, zicând:

3. 6.Totuşi Eu L-am uns pe Domnul, şi-mpăratul Meu iubit, pe Sion, pe-al Meu sfânt munte, loc ales şi preţuit! 7.Unsul zice, Eu vesti-voi pururi hotărârea Lui, Domnul zice: Tu-Mi eşti Fiul, iată, astăzi Te născui!

4. 8.Cere-Mi şi-Ţi voi da de-acuma moştenire neamuri, mii, şi pământul pân-la margini Tu sub mâna Ta să-l ţii. 9.Tu le vei zdrobi pe toate cu-n toiag de fier, curând şi le vei sfărma ca vasul unui biet olar de rând.

5. 10.Acum dar, stăpâni ai lumii, înţelept să vă purtaţi, să luaţi învăţătură voi câţi lumea judecaţi. 11.Domnului slujiţi cu frică, bucuraţi-vă tremurând, 12.Fiului I-aduceţi cinste, cu un cuget bun crezând.

6. Ca să nu I se aprindă dreapta Lui mânie-acum, şi să nu pieriţi pe-al vostru rău şi îndărătnic drum. Căci mânia Lui e gata a se-aprinde-n orice fel. Fericiţi sunt totdeauna toţi câţi se încred în El!
 

(c) Cantari

facebook