blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Prin credinta in Isus | Cântări | Cântări creştine

Prin credinţa în Isus | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Prin credinţa în Isus - Cântarea Nr. 188
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Prin credinţa în Isus de Nicolae Moldoveanu.


Prin credinţa în Isus: MP3 - Stereo.


Prin credinţa în Isus

Cântări creştine

1. Prin credinţa în Isus Hristos,
poate omul, cât de păcătos,
mântuirea s-o primească
şi din nou el să se nască.
Haru-apoi îl umple pe deplin,
ca să fie-adevărat creştin!

linie

(bis)
2. Prin credinţa în Hristos Isus,
omul mântuit pe veci e pus,
piatră vie-n casa sfântă.
Felul lumii nu-frământă.
Viaţa cerului e-atunci în el,
şi-i mărturiseşte sfântu-i fel!
3. Prin credinţa în Hristosul Sfânt,
un străin e omul pe pământ.
E necunoscut prin lume,
dar prin trai arată cum e
mântuirea din păcat deplin,
şi ce-nseamnă-adevărat creştin!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
- Binecuvântare Ţie din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 8 - Cântarea Nr. 338.
 

(c) Cantari

facebook