blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Pe drumul vietii | Cântări | Cântări creştine

Pe drumul vieţii | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Pe drumul vieţii - Cântarea Nr. 25
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 11.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Pe drumul vieţii de Nicolae Moldoveanu.


Pe drumul vieţii: MP3 - Stereo.


Pe drumul vieţii

Cântări creştine

1. Pe drumul vieţii am găsit o Carte
ce mi-a vorbit: "Să nu mergi mai departe!"
"Deschide şi citeşte, şi-ţi voi spune
de-o nouă cale şi de-nţelepciune!"
Şi am deschis. De-odată o lumină
mi-a strălucit, ca-ntr-o amiază plină,
şi-mi apăru o tainică Fiinţă
ce mi-a turnat în duh şi-n trup credinţă! (bis)

2. Era Isus Hristos, Cel din vecie,
ce a-nceput duios să-mi spună mie:
"Primeşte-Mă în viaţa ta trudită,
"şi Eu ţi-o fac curată, fericită!"
"Eu pentru tine-am stat cândva pe cruce,
"ca să-ţi gătesc o mântuire dulce!"
Şi L-am primit. Îndată o schimbare
în mine s-a făcut: din beznă soare! (bis)

3. De-atunci eu Îl înalţ şi-I cânt mărire
de minunata Lui orânduire,
în care m-a mutat pe totdeauna,
şi viaţa mea cu-a Lui să fie UNA!
O, slavă, slavă în Eternitate
I-aduc, cu mulţumire, pentru toate,
că-n focul dragostei cel dintru Sine
El m-a cuprins de-a pururi şi pe mine! (bis)


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook