blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Marete nazuinti | Cântări | Cântări creştine

Măreţe năzuinţi | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Măreţe năzuinţi - Cântarea Nr. 41
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 12.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Măreţe năzuinţi de Nicolae Moldoveanu.


Măreţe năzuinţi: MP3 - Stereo.


Măreţe năzuinţi

Cântări creştine

1. Măreţe năzuinţi ne stau în faţă:
să alergăm spre Ţinta cea de Sus,
ca să primim cununa cea măreaţă
de slavă, pregătită de Isus!

linie

(bis)
2. El ne-a promis că va veni ca Mire,
şi noi spre-ntâmpinare ne gătim,
cu candelele vii în strălucire
divina trâmbiţă s-o auzim!
3. În mii şi mii de inimi bucuria
va fi atunci un foc nemaisfârşit,
când porţi îşi vor deschide-mpărăţia,
ca să intrăm, cu-al păcii bun venit!
4. Măreţe năzuinţi ne stau-nainte:
să nu uităm ăst adevăr divin!
Să alergăm c-o râvnă mai fierbinte,
Isus, spre Ţinta ce ne-ai spus, amin!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
- Binecuvântare Ţie din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 8 - Cântarea Nr. 338.
 

(c) Cantari

facebook