blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Lauda si-nchinaciune | Cântări | Cântări creştine

Laudă şi-nchinăciune | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Laudă şi-nchinăciune - Cântarea Nr. 203
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 7.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Laudă şi-nchinăciune de Nicolae Moldoveanu.


Laudă şi-nchinăciune: MP3 - Stereo.


Laudă şi-nchinăciune...

Cântări creştine

1. Laudă şi-nchinăciune
şi fierbinte mulţumire
Îţi aducem, azi, Părinte,
pentru dulcea-Ţi rânduire!
Mulţumim pentru măreaţa
şi adânca Ta lucrare,
pentru Fiul Tău dat nouă
Jertfă răscumpărătoare!

2. Mulţumim pentru Cuvântul
Sfânt aprins pe-a noastră cale
ca lumină şi-ndemnare
spre-mplinirea voii Tale!
Mulţumim pentru iubirea
revărsată-n mii de feţe
peste noi, ca să ne-aducă
a vieţii noi frumseţe!

3. Mulţumim pentru chemarea
în lucrarea-Ţi minunată
şi de focul pus în suflet
ca s-o-nfăptuim curată.
Mulţumim pentru prezenţa
Ta în noi tot mai simţită,
ce ne umple c-o trăire,
pentru Tine mai sfinţită.

4. Mulţumim! - Că orice bine,
orice har, orice comoară,
de la Tine, Tatăl Vieţii,
necurmat spre noi coboară!
Laudă şi-nchinăciune
şi fierbinte mulţumire,
pentru toate, pentru Tine
cântă-a noastră-n veci iubire.


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook