blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
La timp si ne la timp | Cântări | Cântări creştine

La timp şi ne la timp | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

La timp şi ne la timp - Cântarea Nr. 360
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 11.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: La timp şi ne la timp de Nicolae Moldoveanu.


La timp şi ne la timp: MP3 - Stereo.


La timp şi ne la timp

Cântări creştine

1. La timp şi ne la timp, Isuse,
să Te mărturisesc prin lume,
cu slăbiciunile-mi supuse,
să-Ţi-nalţ Cuvântu-n toate cum e.

Ref. Dă-mi Tu harul Tău, mereu,
o, Isuse, Dumnezeu,
să Te-nalţ nemaioprit,
azi şi-n veacul cel sfinţit!

2. Aceasta-mi este rugăciunea:
să-mi pot plini deplin chemarea
cu dragostea şi-nţelepciunea
ce mi le-a dat răscumpărarea!

3. Mi-ai dat un loc, mi-ai dat lumină
în slujba Ta dumnezeiască,
s-aduc o roadă fără vină,
ca semenii să Te cunoască!

4. Isuse, Domnul meu Puternic,
prin Duhul Tău, lucrează-n mine,
să am un duh tot mai cucernic,
să pot să te înalţ pe Tine!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook