blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Isus Biruitorul | Cântări | Cântări creştine

Isus Biruitorul | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Domnului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Isus Biruitorul - Cântarea Nr. 120
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 1.
- Versificarea: I. Tudusciuc.
- Muzica: Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Isus Biruitorul de Nicolae Moldoveanu.


Isus Biruitorul: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Isus Biruitorul

Cântări creştine
1. Isus Biruitorul
venit-a pe pământ,
ca să ne-mpace iarăşi
cu Tatăl Cel Preasfânt!

Ref. S-avem pe veci intrare
în Casa cea de Sus,
în care-i sărbătoare
şi pace de nespus!

2. Isus Biruitorul
pe cruce-a suferit,
prin preţiosul sânge
pe noi ne-a mântuit!

3. Isus Biruitorul
şi astăzi e cu noi,
căci El ne întăreşte
când trecem prin nevoi!

4. Isus Biruitorul
ne dă har după har,
s-ajungem cu izbândă
în veşnicul hotar!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook