blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Domnul a gasit cu cale | Cântări | Cântări creştine

Domnul a găsit cu cale | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cântarea proorocului Isaia (Isaia 53) 3 - Cântarea Nr. 24.
Domnul a găsit cu cale din cartea de cantări: Cântările Bibliei pagina 94.
Versificarea: T. Dorz.
Muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Domnul a găsit cu cale de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.


Domnul a găsit cu cale: MP3 - Stereo.


Domnul a găsit cu cale

Cântări creştine

1. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească-n suferinţi
însă dup-a Sa jertfire, jertfa Lui rodiva sfinţi;
va vedea urmaşi urmându-L până-n veacul veacului
şi a Domnului lucrare propăşiva-n mâna Lui (bis)

2. Rodul muncii Lui văzăndu-l sufletu-l s-o-nviora,
prin cunoaşterea Lui sfântă El pe mulţi îi va-ndrepta
şi-i va face după voia Celui Binecuvântat,
după ce asupra-Şi vina şi păcatul le-a luat. (bis)

3. De aceea-l voi da partea la un loc cu cei mai mari,
pentrucă S-a dat pe Sine morţii, pus între tâlhari,
şi fiindcă-a dus păcatul celor mulţi şi-mpovăraţi.
şi rugatu-S-a cu milă pentru toţi cei vinovaţi. (bis)


- Strofa unu se refera la: Isaia 53:10, 2 Petru 2:24

2 Petru 2:24 24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

- Strofa doi se refera la: Isaia 53:11

Isaia 53:11
11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora.
Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune (Sau: îndreptăţi) pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

- Strofa trei se refera la: Isaia 53:12

Isaia 53:12
12. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S-a dat pe Sine însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
- Binecuvântat să fie Domnul,
din cartea de cântări: Cântările Bibliei pagina 248,
Cântarea proorocului Isaia (Isaia 53) 1 - Cântarea Nr. 22:
- Cine-a crezut în ce ni se vestise
din cartea de cântări: Cântarile Bibliei pagina 90,
Cântarea proorocului Isaia (Isaia 53) 2 - Cântarea Nr. 23:
- Rătaciţi eram ca oile pierdute
din cartea de cântări: Cântările Bibliei pagina 92.
 

(c) Cantari

facebook