blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Doamne Isuse, lauda Tie | Cântâri | Cântâri creştine

Doamne Isuse, laudă Ţie | Cântâri | Cântâri creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel către Romani 16: 19
19. Cît despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi, şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul.

Doamne Isuse, laudă Ţie - Cântarea Nr. 392
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 7.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Doamne Isuse, laudă Ţie de Nicolae Moldoveanu.


Doamne Isuse, laudă Ţie: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Doamne Isuse, laudă Ţie

Cântări creştine
1. Doamne Isuse, laudă Ţie,
laudă astăzi şi-n veşnicie!

Prin sângele Tău sfânt vărsat,
cu Dumnezeu ne-ai împăcat,
şi în odihnă ne-ai adus
în Casa veşnică de Sus.
Prin Tine suntem fericiţi (bis)
acum şi-n vecii nesfârşiţi!

Laudă Ţie, laudă Ţie,
Doamne Isuse, laudă Ţie!
 

(c) Cantari

facebook