blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Din jertfa Ta, Isuse | Cântări | Cântări creştine

Din jertfa Ta, Isuse | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Din jertfa Ta, Isuse - Cântarea Nr. 14
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Din jertfa Ta, Isuse de Nicolae Moldoveanu.


Din jertfa Ta, Isuse: MP3 - Stereo.


Din jertfa Ta, Isuse...

Cântări creştine

1. Din jertfa Ta, Isuse,
al harului şuvoi,
mai sfânt, mai proaspăt curge
necontenit spre noi!

Ref. Îţi mulţumim, Îţi mulţumim
de harul veşnic ce-l primim,
că-n stări de ceruri ne-ai adus,
prin jertfa Ta, iubit Isus!

2. Acolo, sus, pe cruce
deplin ne-ai împăcat
cu Dumnezeul Slavei,
Cel Drept şi Minunat!

3. Ajutăne ca jertfa,
acest izvor de har,
s-o-mprospătăm în minte,
Isuse, iar şi iar!


- Referinţe din strofa unu: Romani 3:25-26

Romani 3:25-26
25. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sîngele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cît, să fie neprihănit, şi totuş să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,
- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
- Jertfa Domnului Isus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 10 - Cântarea Nr. 239.
 

(c) Cantari

facebook