Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cu credinta | Cântâri | Cântări creştine

Cu credinţă | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel catre Galateni 2: 20.
20. Si viaţa, pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunarile Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia data, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci sa mă fac creştin!”

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

narcisiancubless@gmail.com

Cu credinţă - Cântarea Nr. 278
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 2.
- Cantari crestine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cu credinţă de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Cu credinţă: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cu credinţă...

Cântări creştine
1. Cu credinţă, cu iubire,
cu-ascultare de Cuvânt,
umple-mi gândul umple-mi dorul,
umple-mă în tot ce sunt.
Orice zi, Isus să-mi fie
treaptă de lumină vie,
şi curat să-Ţi cânt doar Ţie,
slavă, slavă pe pământ.

2. Mă-ntăreşte şi mă creşte
după chipul Tău divin,
să Te 'nalţ întotdeauna
mai curat şi mai deplin.
Orice zi, Isus să-mi fie
nou prilej de mărturie,
să-Ţi aduc cu bucurie
jertfa cântului senin.

3. Mă păstrează pân la capăt,
credincios şi umilit,
să-Ţi închin în întregime
tot ce Tu mi-ai dăruit.
Orice zi, Isus să-mi fie
stâncă de statornicie,
să-Ţi păstrez credincioşie
plină până la sfârşit.
 

(c) Cantari

Tweets by cantari