blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Comoara Harului | Cântări | Cântări crestine

Comoara Harului | Cântări | Cântări crestine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Comoara Harului - Cântarea Nr. 54
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 1.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Comoara Harului de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.

Comoara Harului: MP3 - Stereo.


Comoara Harului...

Cântări creştine

1. Comoara Harului divin,
ne-aduce mântuire,
prin ea primim oricînd, deplin,
credinţă si iubire!

linie

(bis)
2. Comoara Harului frumos,
ne dă o noua viaţă,
ne dă frumuseţea lui Hristos,
şi-n adevăr ne-nvaţă!
3. Comoara Harului sublim,
mereu ne-ndestulează,
puteri cereşti prin ea primim,
si ea ne-nviorează!
4. Comoara Harului ceresc
e taină si minune,
toţi cei ce cred prin ea primesc
comori de-nţelepciune!
5. Comoara Harului slăvit
în veci e nesfîrşită,
din ea trăim si vom trăi
vecia fericită!


- Referinţe din strofa patru: Coloseni 2:2-3

Coloseni 2:2-3
2. pentruca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
3. în care sînt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook