blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cine-a crezut in ce ni se vestise | Cântări | Cântări creştine

Cine-a crezut în ce ni se vestise | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Isaia 53: 1
1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?

Cântarea proorocului Isaia (Isaia 53) 1 - Cântarea Nr. 22.
Cine-a crezut în ce ni se vestise din cartea de cantări: Cântările Bibliei pagina 90.
Versificarea: T. Dorz.
Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cine-a crezut în ce ni se vestise de Nicolae Moldoveanu.- Cântare armonizată.

Cine-a crezut în ce ni se vestise: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cine-a crezut în ce ni se vestise

Cântări creştine
1. Cine-a crezut în ce ni se vestise
şi cunoscut-a braţul Domnului?
El a crescut ca o odraslă slabă,
dintr-un pământ uscat, naintea Lui.
N-avea nici frumuseţi, nici strălucire,
privirea să ne-o fi atras,
şi-nfăţişarea Lui n-avea nimică
să placă-n al durerii ceas.

2. Dispreţuit şi părăsit de oameni,
Om al durerii şi obişnuit
cu suferinţa şi cu apăsarea,
era aşa de-adânc dispreţuit
că faţa ţi-ai fi-ntors-o de la Dânsul,
în seamă noi, nu L-am luat,
şi totuşi El a dus povara noastră
durerea noastră a purtat...

3. Noi am crezut că-i pedepsit de Domnul
şi că de Dumnezeu El e lovit,
dar El străpuns, pentru păcatul nostru
şi pentru vina noastră-a fost zdrobit;
pedeapsa care ne-a dat nouă pacea
căzut-a peste El, în chin,
şi noi, prin rănile-I mântuitoare
suntem tămăduiţi deplin...


- Referinţe din strofa doi: Isaia 53.2-3, Isaia 11.1, Romani 10.16-17

Isaia 53.2-3
2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat.
N-avea nici frumuseţă, nici strălucire ca să ne atragă privirile,
şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa,
era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.

Isaia 11.1
1. Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.

Romani 10.16-17
16. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?”
17. Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

- Referinţe din strofa trei: Isaia 53.4; Romani 4.25, Isaia 53.5, 1 Petru 2.24, Matei 8.17

Isaia 53.4
4. Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui,
şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

Romani 4.25
25. care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.

Isaia 53.5
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa,
care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

1 Petru 2.24
24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi,
fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

Matei 8.17
17. ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”
 

(c) Cantari

facebook