Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Cel mai frumos - Cantari crestine

Cel mai frumos - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cel mai frumos - Cântarea Nr. 249
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 2.
Versificarea: I. Tudusciuc
Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cel mai frumos de Nicolae Moldoveanu.

Cel mai frumos: MP3 - Stereo.


Cel mai frumos

Cântări creştine

1. Cel mai frumos, mai dulce cântec
din câte am aflat,
nu este altul ca acesta:
"Hristos a înviat!" (bis)
Căci El de Domnul ne vorbeşte,
de Cel ce ne-a iertat,
de-Acela ce-a murit pe cruce:
Hristos a înviat!

2. Şi înviind din morţi, cu slavă,
la ceruri S-a 'nălţat,
de-aceea noi Îi dăm mărire:
"Hristos a înviat!" (bis)
Noi toţi răspundem cu credinţă,
că El cu-adevărat,
ne va-nvia să fim cu Dânsul,
Hristos a înviat!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari