blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cei ce prin credinta | Cântări | Cântări creştine

Cei ce prin credinţă | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cei ce prin credinţă - Cântarea Nr. 203
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cei ce prin credinţă de Nicolae Moldoveanu.

Cei ce prin credinţă: MP3 - Stereo.


Cei ce prin credinţă

Cântări creştine

1. Cei ce prin credinţ-aţi fost născuţi din nou,
laudă smerit-aduceţi Domnului!
Ziceţi ne-ncetat, cu-al dragostei ecou:
"căci în veac El ţine îndurarea Lui!"
îndurarea Lui, îndurarea Lui,
căci în veac El ţine îndurarea Lui!"

linie

(bis)
2. Cei ce-aţi fost cuprinşi în harul vieţii sfânt,
şi-aţi gustat din pâinea adevărului,
ziceţi, Domnului, prin trai şi prin cuvânt:
"căci în veac El ţine îndurarea Lui!"
îndurarea Lui, îndurarea Lui,
căci în veac El ţine îndurarea Lui!"
3. Cei ce-aţi fost prin jertfa lui Hristos salvaţi,
şi-aţi primit un loc în Casa cerului,
ziceţi, Tatălui Cel Veşnic şi-I cântaţi:
"căci în veac El ţine îndurarea Lui!"
îndurarea Lui, îndurarea Lui,
căci în veac El ţine îndurarea Lui!"
4. Cei ce sunteţi azi străini şi călători,
aşteptând cu dor venirea Domnului,
ziceţi toţi, având privirile spre nori:
"căci în veac El ţine îndurarea Lui!"
îndurarea Lui, îndurarea Lui,
căci în veac El ţine îndurarea Lui!"


- Referinţe din strofa unu: 1 Petru 1:3-4

1 Petru 1:3-4
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,
4. şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.

Psalmul 107:1
1. „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!“

- Referinţe din strofa doi: Faptele Apostolilor 15:11

Faptele Apostolilor 15:11
11. Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.”

- Referinţe din strofa trei: 1 Ioan 2:2

1 Ioan 2:2
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.

- Referinţe din strofa patru: 1 Ioan 2:2

1 Tesaloniceni 4:14.
14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămîne pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

(c) Cantari

facebook