Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Ce frumoasa-i partasia - Cantari crestine

Ce frumoasă-i părtăşia - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Ce frumoasă-i părtăşia - Cântarea Nr. 344
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Ce frumoasă-i părtăşia de Nicolae Moldoveanu.

Ce frumoasă-i părtăşia: MP3 - Stereo.


Ce frumoasă-i părtăşia

Cântări creştine

1. Ce frumoasă-i părtăşia!
Ea păstrează bucuria
celor ce deplin şi-au pus
viaţa-n mâna lui Isus!

linie

(bis)
2. Cât de dulce e unirea!
Ea rodeşte fericirea
celor care s-au predat
lui Isus cu-adevărat!
3. Viaţă binecuvântată
în iubire-nveşmântată,
au acei ce cred smerit
în Isus Cel Răstignit!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari