Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Ce frumoasa este ziua - Cantari crestine

Ce frumoasă este ziua - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Ce frumoasă este ziua - Cântarea Nr. 204
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Ce frumoasă este ziua de Nicolae Moldoveanu.

Ce frumoasă este ziua: MP3 - Stereo.


Ce frumoasă este ziua

Cântări creştine

1. Ce frumoasă este ziua
plină de Cuvânt,
şi-i trăită după voia
Tatălui preasfânt!
Minunata ei lumină
nu se stinge-n veac,
şi în ea iubiri divine
proaspăt se desfac!

2. Ce bogată este ziua
când al său hotar
poartă rodurile sfinte
de-adevăr şi har!
Ele sunt primite-n cerul
slavei lui Isus,
împreună cu aceia
care le-au adus!

3. Ce-mplinită este ziua
sfântă în Hristos,
când din toate-a-sale clipe
strânge El folos!
Ea rămâne-n veşnicie
diamant de preţ,
ca podoabă-ntre podoabe
cerului măreţ!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari