Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Cantecul meu - Cantari crestine

Cântecul meu - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cântecul meu - Cântarea Nr. 203
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cântecul meu de Nicolae Moldoveanu.

Cântecul meu: MP3 - Stereo.


Cântecul meu...

Cântări creştine

1. Cântecul meu,
fă-mi-l mereu,
spadă ne-nfrântă,
harfă preasfântă,
Ţie, mereu,
Viu Dumnezeu!

linie

(bis)
Ref. Cântecul meu,
cântec cu jar,
Doamne, să-mi fie
cale spre har!

2. Traiu-mi frumos,
rod luminos,
vreau cu credinţă,
în umilinţă
lauda Ta
s-o pot cânta!

3. Dragostea mea,
poarte în ea
flacără vie
pod spre vecie,
cânt neoprit,
Tată iubit!

4. Viu Dumnezeu
har dă-mi mereu,
cânturi senine,
sfinte spre Tine!
Curgă-mi deplin,
Ţie, amin!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari