Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cantarile mele-s rugaciuni | Cântâri | Cântări creştine

Cântările mele-s rugăciuni | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Cântările mele-s rugăciuni - Cântarea Nr. 15
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 17.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântările mele-s rugăciuni de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Cântările mele-s rugăciuni: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Cântările mele-s rugăciuni

Cântări creştine
1. Cântările mele-s rugăciuni
şi laude spre Tine,
o, Doamne, Tu să mi le-aduni
să Ţi le-nalţ mai bine!

Ref. Cântările mele, cântările mele,
să ai Tu folosul din ele!

2. Cântările mele sunt ţâşniri
din Cartea Ta cea Sfântă,
să-ndrepte-a ochilor priviri
spre cer, la cei ce cântă!

3. Cântările mele sunt un har
şi vreau să fie-o cale
spre jertfa Ta de pe Calvar
spre harurile Tale!

4. Cântările mele le primesc
din Tine, Sfinte Tată,
şi Ţie Ţi le dăruiesc
de fiecare dată!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari