Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Cantarile mele-s rugaciuni - Cantari crestine

Cântările mele-s rugăciuni - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cântările mele-s rugăciuni - Cântarea Nr. 15
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 17.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cântările mele-s rugăciuni de Nicolae Moldoveanu.

Cântările mele-s rugăciuni: MP3 - Stereo.


Cântările mele-s rugăciuni

Cântări creştine

1. Cântările mele-s rugăciuni
şi laude spre Tine,
o, Doamne, Tu să mi le-aduni
să Ţi le-nalţ mai bine!

Ref. Cântările mele, cântările mele,
să ai Tu folosul din ele!

2. Cântările mele sunt ţâşniri
din Cartea Ta cea Sfântă,
să-ndrepte-a ochilor priviri
spre cer, la cei ce cântă!

3. Cântările mele sunt un har
şi vreau să fie-o cale
spre jertfa Ta de pe Calvar
spre harurile Tale!

4. Cântările mele le primesc
din Tine, Sfinte Tată,
şi Ţie Ţi le dăruiesc
de fiecare dată!


- Referinţe din strofa trei: Efeseni 5:2.

Efeseni 5:2.
2. Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros”, lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 15:11.
11. Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.”

Romani 3:24.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari