Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cantari mereu Tu îmi cobori | Cântâri | Cântări creştine

Cântări mereu Tu îmi cobori | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Cântări mereu Tu îmi cobori - Cântarea Nr. 61
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 16.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântări mereu Tu îmi cobori de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Cântări mereu Tu îmi cobori: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Cântări mereu Tu îmi cobori

Cântări creştine
1. Cântări mereu Tu îmi cobori
de Sus, de dincolo de nori,
ca să Te nalţ mai luminos,
Mântuitorul meu Hristos!

Ref. Să veghez,
să-mi păstrez
vasul meu curat,
să fii-nălţat
prin al meu cântat,
Tu, Isuse Sfânt şi Minunat!

2. Cântări din adevărul sfânt
să cânt cu foc azi pe pământ,
ca toţi să ştie clar, mai clar,
al mântuirii Tale har!

3. Cântările-mi să fie-un foc
crescând ceresc în orice loc,
prin toate lăudat deplin,
Isuse, azi şi-n veci amin!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari