Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Cantari mereu Tu îmi cobori - Cantari crestine

Cântări mereu Tu îmi cobori - Cântări creştine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cântări mereu Tu îmi cobori - Cântarea Nr. 61
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 16.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.
- Contact editura: Fratele Iosif Lazăr. Tel. 0748499902

Cântare pe note: Cântări mereu Tu îmi cobori de Nicolae Moldoveanu.

Cântări mereu Tu îmi cobori: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cântări mereu Tu îmi cobori

Cântări creştine

1. Cântări mereu Tu îmi cobori
de Sus, de dincolo de nori,
ca să Te nalţ mai luminos,
Mântuitorul meu Hristos!

Ref. Să veghez,
să-mi păstrez
vasul meu curat,
să fii-nălţat
prin al meu cântat,
Tu, Isuse Sfânt şi Minunat!

2. Cântări din adevărul sfânt
să cânt cu foc azi pe pământ,
ca toţi să ştie clar, mai clar,
al mântuirii Tale har!

3. Cântările-mi să fie-un foc
crescând ceresc în orice loc,
prin toate lăudat deplin,
Isuse, azi şi-n veci amin!


- Referinţe din strofa unu: Tit 1:4

Tit 1:4
4. Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru!

- Referinţe din strofa doi: Efeseni 2.8.

Efeseni 2.8
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântările sfinte dintâi din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 17 - Cântarea Nr. 46.
 

top

(c) Cantari