blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Cantarea mea sa fie | Cântări | Cântări creştine

Cântarea mea să fie | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Cântarea mea să fie - Cântarea Nr. 70
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântarea mea să fie de Nicolae Moldoveanu.


Cântarea mea să fie: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cântarea mea să fie

Cântări creştine
1. Cântarea mea să fie întrupare
a sfântului Cuvânt ce Tu l-ai spus.
S-aducă-n inimi dulce sărbătoare,
pe Tine să Te-nalţe clar, Isus!

linie

(bis)
2. Cuvântul Tău să-mi fie pururi focul
cântării mele în vibrarea ei,
spre slava Ta răsune în tot locul,
Isuse, Tu să-i fii profund temei!
3. Cântarea mea Tu să mi-o naşti întruna,
s-o-nflăcăreze Duhul Tău deplin,
să poarte numai voia Ta cea una,
să n-aibă-n ea nimic, nimic străin!
4. Cântarea mea, şi-ntreaga mea fiinţă,
pe Tine să Te-arate desluşit,
Isuse, dă-mi iubire şi credinţă
să fie-aşa! - Să fii Tu proslăvit!
 

(c) Cantari

facebook