Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Cantarea mea sa fie | Cântâri | Cântări creştine

Cântarea mea să fie | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Cântarea mea să fie - Cântarea Nr. 70
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântarea mea să fie de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Cântarea mea să fie: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Cântarea mea să fie

Cântări creştine
1. Cântarea mea să fie întrupare
a sfântului Cuvânt ce Tu l-ai spus.
S-aducă-n inimi dulce sărbătoare,
pe Tine să Te-nalţe clar, Isus!

linie

(bis)
2. Cuvântul Tău să-mi fie pururi focul
cântării mele în vibrarea ei,
spre slava Ta răsune în tot locul,
Isuse, Tu să-i fii profund temei!
3. Cântarea mea Tu să mi-o naşti întruna,
s-o-nflăcăreze Duhul Tău deplin,
să poarte numai voia Ta cea una,
să n-aibă-n ea nimic, nimic străin!
4. Cântarea mea, şi-ntreaga mea fiinţă,
pe Tine să Te-arate desluşit,
Isuse, dă-mi iubire şi credinţă
să fie-aşa! - Să fii Tu proslăvit!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari