Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cantarea mea, cantarea mea | Cântâri | Cântări creştine

Cântarea mea, cântarea mea | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Cântarea mea, cântarea mea - Cântarea Nr. 30/b
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 9.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântarea mea, cântarea mea de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Cântarea mea, cântarea mea: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Cântarea mea, cântarea mea

Cântări creştine
1. Cântarea mea, cântarea mea,
Te poartă-ntreg, Isuse-n ea,
Îţi-nalţă lauda deplin
şi-acum şi-n vecii care vin,
şi-a cum şi-n vecii care vin! (bis)

Ref. Fii lăudat, fii preamărit,
Mântuitorul meu iubit!
Fii preamărit, fii lăudat,
al vieţii mele Împărat!

2. Iubirea-n cânt, iubirea-n cânt
mi-o pun şi-aici şi-n cerul sfânt,
ca să Te laud mai frumos
pe Tine, Domnul meu Hristos,
pe Tine Domnul meu Hristos! (bis)
 

(c) Cantari

Tweets by cantari