Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Cantarea mea sa fie - Cantari crestine

Cântarea mea să fie - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cântarea mea să fie - Cântarea Nr. 70
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cântarea mea să fie de Nicolae Moldoveanu.

Cântarea mea să fie: MP3 - Stereo.


Cântarea mea să fie...

Cântări creştine

1. Cântarea mea să fie întrupare
a sfântului Cuvânt ce Tu l-ai spus.
S-aducă-n inimi dulce sărbătoare,
pe Tine să Te-nalţe clar, Isus!

linie

(bis)
2. Cuvântul Tău să-mi fie pururi focul
cântării mele în vibrarea ei,
spre slava Ta răsune în tot locul,
Isuse, Tu să-i fii profund temei!
3. Cântarea mea Tu să mi-o naşti întruna,
s-o-nflăcăreze Duhul Tău deplin,
să poarte numai voia Ta cea una,
să n-aibă-n ea nimic, nimic străin!
4. Cântarea mea, şi-ntreaga mea fiinţă,
pe Tine să Te-arate desluşit,
Isuse, dă-mi iubire şi credinţă
să fie-aşa! - Să fii Tu proslăvit!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari