blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cantare de lauda | Cântări | Cântări creştine

Cântare de laudă | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Cântare de laudă - Cântarea Nr. 180
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 9.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântare de laudă de Nicolae Moldoveanu.


Cântare de laudă: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cântare de laudă

Cântări creştine
1. Cântare de laudă, Doamne-Ţi închin,
căci vrednic eşti astăzi şi pururi! Amin!

Ref. Laudă, laudă-Ţi cânt,
Stăpâne şi Tată Preasfânt!
Aprinde Tu cântecul meu, (bis)
spre Tine să ardă mereu,
spre Tine slăvit Dumnezeu!

2. Cântare de laudă, Doamne-Ţi jertfesc,
prin harul pe care din Tine-l primesc!

3. Cântare de laudă, Doamne-Ţi aprind
cu focul iubirii cât pot să-l cuprind!

4. Cântare de laudă-nalţ nesfârşit,
căci Tu eşti şi Domn şi Părinte iubit!
 

(c) Cantari

facebook