Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Cantare de lauda - Cantari crestine

Cântare de laudă - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cântare de laudă - Cântarea Nr. 180
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 9.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cântare de laudă de Nicolae Moldoveanu.

Cântare de laudă: MP3 - Stereo.


Cântare de laudă...

Cântări creştine

1. Cântare de laudă, Doamne-Ţi închin,
căci vrednic eşti astăzi şi pururi! Amin!

Ref. Laudă, laudă-Ţi cânt,
Stăpâne şi Tată Preasfânt!
Aprinde Tu cântecul meu, (bis)
spre Tine să ardă mereu,
spre Tine slăvit Dumnezeu!

2. Cântare de laudă, Doamne-Ţi jertfesc,
prin harul pe care din Tine-l primesc!

3. Cântare de laudă, Doamne-Ţi aprind
cu focul iubirii cât pot să-l cuprind!

4. Cântare de laudă-nalţ nesfârşit,
căci Tu eşti şi Domn şi Părinte iubit!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari