Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Cant slava Ta, Isus | Cântâri | Cântări creştine

Cânt slava Ta, Isus | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel catre Galateni 2: 20.
20. Si viaţa, pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunarile Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia data, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci sa mă fac creştin!”

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info:

narcisiancubless@gmail.com

Cânt slava Ta, Isus - Cântarea Nr. 90
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 12.
- Cantari crestine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cânt slava Ta, Isus de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Cânt slava Ta, Isus: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cânt slava Ta, Isus

Cântări creştine
1. Cânt slava Ta, Isus,
mulţumind cu jar,
de tot ce mi-ai adus
pe al crucii-altar!

Ref. Slăvit, slăvit să fii, Isuse,
că-n jertfa şi-nvierea Ta,
îmi sunt pe veci de veci aduse
comori de har în viaţa mea!

2. Te-nalţ şi Te iubesc,
Domnul meu iubit,
prin cânt Îţi mulţumesc,
că m-ai mântuit!

3. Isus, mi-eşti TOT deplin
azi şi-n veşnicii,
Îţi cânt şi mă închin,
lăudat să fii!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari