blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Cant cu lauda fierbinte | Cântări | Cântări creştine

Cânt cu laudă fierbinte | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Psalmul 63: 3
3. Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa,de aceea buzele mele cântă laudele Tale.

Cânt cu laudă fierbinte - Cântarea Nr. 210
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cânt cu laudă fierbinte de Nicolae Moldoveanu.


Cânt cu laudă fierbinte: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cânt cu laudă fierbinte

Cântări creştine
1. Cânt cu laudă fierbinte,
bunătatea Ta, Părinte!
Cânt iubirea Ta cea mare
cu adâncă adorare!

Ref. Te slăvesc şi mă închin,
Dumnezeul meu, amin!

linie

(bis)

2. Cânt lucrarea Ta divină,
care mi-a adus lumină,
mi-a dat har şi mântuire,
prin Hristos şi-a Lui jertfire!

3. Cânt cu foc şi cu credinţă,
pentru-a Ta făgăduinţă,
ce-mi găteşte-o-mpărăţie
de splendori în veşnicie!
 

(c) Cantari

facebook