Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Cant cu lauda fierbinte - Cantari crestine

Cânt cu laudă fierbinte - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cânt cu laudă fierbinte - Cântarea Nr. 210
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cânt cu laudă fierbinte de Nicolae Moldoveanu.

Cânt cu laudă fierbinte: MP3 - Stereo.


Cânt cu laudă fierbinte

Cântări creştine

1. Cânt cu laudă fierbinte,
bunătatea Ta, Părinte!
Cânt iubirea Ta cea mare
cu adâncă adorare!

Ref. Te slăvesc şi mă închin,
Dumnezeul meu, amin!

linie

(bis)

2. Cânt lucrarea Ta divină,
care mi-a adus lumină,
mi-a dat har şi mântuire,
prin Hristos şi-a Lui jertfire!

3. Cânt cu foc şi cu credinţă,
pentru-a Ta făgăduinţă,
ce-mi găteşte-o-mpărăţie
de splendori în veşnicie!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari