Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Cant cu avant - Cantari crestine

Cânt cu avânt - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Cânt cu avânt - Cântarea Nr. 224
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 9.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Cânt cu avânt de Nicolae Moldoveanu.

Cânt cu avânt: MP3 - Stereo.


Cânt cu avânt

Cântări creştine

1. Cânt cu avânt,
cu avânt,
imn prea sfânt,
Ţie, Isus,
c-ai adus
har de Sus!

Ref. Ţie, Isuse, deplin,
Ţie, prin har, mă închin!
Viaţa-n lumină,
jertfa-Ţi divină
astăzi mi-ai dat, Amin.

linie

(bis)
2. Cer luminos,
luminos,
şi frumos,
Tu mi-ai gătit
nesfârşit,
Domn Slăvit!
3. Te preamăresc,
preamăresc,
şi doresc
să pot purta
şi cânta
pacea Ta!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari