Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Cand ai in fata-o tinta | Cântâri | Cântări creştine

Când ai în faţă-o ţintă | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Când ai în faţă-o ţintă - Cântarea Nr. 55
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Când ai în faţă-o ţintă de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Când ai în faţă-o ţintă: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Când ai în faţă-o ţintă

Cântări creştine
1. Când ai în faţă-o ţintă sfântă,
odihnă socoteşte-ţi munca ta.
Şi tot ce viaţa ţi-o frământă, (bis 1)
puteri îţi sunt şi-avânt spre-a-nainta!

linie

(bis)
Ref. Hristos e Ţinta-n El să crezi,
sileştete să-naintezi!

2. Când unica ta alergare
în toate e Hristosul ca Model,
odihnă ai şi alinare, (bis 1)
căci munca ta-i să fii cum este El!

3. Hristos e ţinta ce-ţi stă-n faţă.
Să fii ca El asemenea deplin!
Trăirea Lui s-o ai în viaţă, (bis 1)
atunci tu dovedeşti că eşti creştin!

4. Când în Hristos deplin ai toate,
nu mai doreşti nimic din ce e jos;
ai Ţinta şi în El se poate (bis 1)
trăi cu rod spre-al Său folos!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari