Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Bucuria Ta | Cântâri | Cântări creştine

Bucuria Ta | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Bucuria Ta - Cântarea Nr. 57
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 1.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Bucuria Ta de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Bucuria Ta: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Bucuria Ta

Cântări creştine
1. Bucuria Ta, Isus,
o doresc, (bis)
şi cu sufletul supus,
să-Ţi slujesc. (bis)
Căci în bucuria Ta,
sunt scăpat, (bis)
de-orice frământare grea
şi păcat! (bis)

2. Umilinţa Ta oricând
o doresc, (bis)
şi cu suflet bun şi blând,
să-Ţi slujesc. (bis)
Căci smerit de-Ţi voi sluji
pe pământ, (bis)
slava Ta o voi primi-n
Cerul sfânt. (bis)

3. Curăţia Ta, mereu,
o doresc, (bis)
liniştit în orice greu
să-Ţi slujesc. (bis)
Căci curat când eu urmez
Calea Ta, (bis)
luminată Tu-mi păstrezi
inima! (bis)

4. Adevărul Tău divin
Îl doresc, (bis)
şi cu sufletul senin
să-Ţi slujesc. (bis)
Căci în Adevărul Tău
cel sfinţit, (bis)
de-orice rătăciri şi rău
sunt scutit. (bis)

5. Frumuseţea Ta Hristos,
o doresc, (bis)
şi cu sufletul frumos
să-Ţi slujesc. (bis)
Căci frumos când Îţi slujesc
şi curat, (bis)
frumuseţea Ta primesc
necurmat! (bis)
 

(c) Cantari

Tweets by cantari