blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Biserica e Casa Ta | Cântări | Cântări creştine

Biserica e Casa Ta | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Întâia epistolă a lui Pavel către Timotei 3: 15
15. să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stîlpul şi temelia adevărului.

Faptele Apostolilor 20: 28
28. Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o cu însuş sângele Său.

Epistola lui Pavel către Efeseni 3: 20-21
20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gândim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 24
24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.

Epistola lui Pavel către Evrei 12: 22-23
22. Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
23. de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvîrşiţi,

5. Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 27
27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.

Faptele Apostolilor 14: 27
27. După venirea lor, au adunat Biserica, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, şi cum deschisese Neamurilor uşa credinţei.

Biserica e Casa Ta - Cântarea Nr. 103
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Biserica e Casa Ta de Nicolae Moldoveanu.


Biserica e Casa Ta: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Biserica e Casa Ta

Cântări creştine
1. Biserica e Casa Ta,
e Trupul Tău, Isuse,
ce poate sfânt şi drept purta
comorile-Ţi nespuse!

Ref. Te laudă, Te laudă,
Biserica preasfântă,
Te laudă, Isus, şi-n cânt,
spre cerul Tău se-avântă!

2. Biserica Îţi cântă viu
a laudei lumină;
ea-i Oaza în acest pustiu
cu Apa vieţii plină.

3. Biserica înalţă-acum
a harului solie,
şi laudă pe orice drum
a Ta Împărăţie!

4. Biserica-Ţi arată sfânt
Divinul chip de soare;
cântările ei pe pământ
măresc a Ta splendoare!

5. Isuse, Mire Preaiubit,
Biserica-i Mireasă,
ce Ţi-ai ales-o Tu, prin har,
spre nunta-n veci frumoasă!
 

(c) Cantari

facebook