Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Binecuvantati, cantati - Cantari crestine

Binecuvântaţi, cântaţi - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Binecuvântaţi, cântaţi - Cântarea Nr. 201
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Binecuvântaţi, cântaţi de Nicolae Moldoveanu.

Binecuvântaţi, cântaţi: MP3 - Stereo.


Binecuvântaţi, cântaţi

Cântări creştine

1. Binecuvântaţi, cântaţi,
voi, ce-aţi fost răscumpăraţi,
prin jertfirea lui Isus,
Fiul Tatălui de Sus!

Ref. Cântaţi, cântaţi
şi lăudaţi,
pe Dumnezeu
şi Fiul Său,
ce S-a jertfit
şi ne-a primit
în cerul slavei fericit!

2. Vom vesti din zi în zi,
ca să poată auzi
ori ce păcătos înfrânt,
harul mântuirii sfânt!

3. Laudă cântăm mereu,
veşnicului Dumnezeu,
imn de slavă maiestos,
Domnului Isus Hristos!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari