Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Binecuvantat sa fie Domnul - Cantari crestine

Binecuvântat să fie Domnul - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Binecuvântat să fie Domnul - Cântarea Nr. 325
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Binecuvântat să fie Domnul de Nicolae Moldoveanu.

Binecuvântat sa fie Domnul: MP3 - Stereo.


Binecuvântat să fie Domnul

Cântări creştine

/: Binecuvântat să fie Domnul,
Binecuvântat să fie Domnul,
Binecuvântat, binecuvântat,
Binecuvântat deplin,
Dumnezeu în veci, amin!

Ref. Pentru jertfa Lui, pentru harul Lui,
pentru viul Său Cuvânt adevăr ne-nfrânt,
Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Sfânt!
Dumnezeul nostru Sfânt! :/


Referinţe:
Din strofa unu: Iacov 3:9.

(Limba)
Iacov 3:9.
9. Cu ea binecuvântăm pe Domnul, şi Tatăl nostru,

Referinţe:
Din strofa doi: 1 Ioan 2:2; Romani 3:24

1 Ioan 2:2. 2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

Romani 3:24. 24. Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.

 

top

(c) Cantari