blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Binecuvantarea sfanta | Cântări | Cântări creştine

Binecuvântarea sfântă | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Psalmul 129: 8
19. „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!“ „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!“

Binecuvântarea sfântă
din cartea de cântări: Cântările Bibliei pagina 258.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Binecuvântarea sfântă de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.

Binecuvântarea sfântă: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Binecuvântarea sfântă

Cântări creştine
1. Binecuvântarea sfântă
de la Domnul preamărit,
peste voi să fie pururi,
peste toţi câţi L-aţi iubit.

linie

(bis)
2. În al Domnului sfânt Nume
noi vă binecuvântăm,
să vă binecuvinteze
Domnul nostru, ne rugăm...
 

(c) Cantari

facebook